Tanikliklar

Lucine Horn

Lucine, Lublin’de yaşayan Yahudi bir ailede dünyaya geldi. Babası mahkeme tercümanı, annesi diş hekimiydi. Savaş, 1 Eylül 1939’da Almanların Polonya’yı işgal etmesiyle başladı. Kısa süre sonra Alman güçleri Lucine'in evini bastı. Almanlar’ın Lublin’i işgal etmesinden kısa sonra Yahudiler, Yahudi olduklarını belirten zorunlu bir rozet takmak zorunda bırakıldı. Lublin’deki bir getto Ocak 1942’de kapatıldı. Lucine aynı yılın Mart ve Nisan aylarında bir dizi imha seferinden ve gettodan sürülmekten kurtuldu. Geçerli çalışma kartları olanlar, Nisan 1942’de Majdanek ölüm merkezi yakınlarında yeni bir getto olan Majdan Tatarski gettosuna gönderildi. Lucine Almanların gettoyu tasfiye ettiği ay olan Kasım 1942’de Majdan Tatarski’den kaçtı. Sonunda gettoya ilk girdiği yer olan Varşova'ya gitti ve "Ari" tarafında gizlendi.

Deşifre Edilmiş Metin

Etiketler


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
Arşivsel detayları görüntüle

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.