تاریخ شفاهی

لوسینه هورن از اشغال لوبلین توسط آلمانی‌ها می‌گوید

لوسینه در یک خانواده یهودی در لوبلین به دنیا آمد. پدر او مترجم شفاهی در دادگاه و مادرش دندانپزشک بود. جنگ با حمله آلمان به لهستان در 1 سپتامبر 1939 آغاز شد. اندکی پس از این حمله، خانه لوسینه مورد حمله آلمانی ها قرار گرفت. کمی پس از اشغال لوبلین به دست آلمانی ها، یهودیان ساکن این شهر به اجبار آرم و نشان بر لباس خود می دوختند تا یهودی بودن آنها مشخص شود. در ژانویه 1942، یک گتو در لوبلین بسته شد. لوسینه طی ماه مارس و آوریل همان سال، از چندین عملیات کشتار و تبعید جان سالم به در برد. کسانی که دارای کارت معتبر کار بودند در آوریل 1942 به یک گتوی جدید به نام مایدان تاتارسکی، در حوالی مرکز کشتار مایدانک منتقل شدند. لوسینه در نوامبر 1942- زمانی که آلمانی ها گتوی مایدان تاتارسکی را منحل کردند- از این گتو گریخت. او سرانجام به ورشو رفت و ابتدا وارد گتوی آن شهر و سپس در قسمت "آریایی نشین" ورشو مخفی شد.

نسخه كامل

فقط می دیدم که سربازهای دیوانه آلمانی در سرتاسر شهر می گشتند، وارد خانه ها می شدند و هر چه که می توانستند، می قاپیدند. به این ترتیب بود که گروهی از آلمانی ها وارد خانه ما شدند، و حلقه و ساعت و هرچه که دستشان می رسید را به زور از دستهای مادرم درآوردند و تمام آنچه که داشتیم را گرفتند و با خود بردند. چینی ها را شکستند، ما را کتک زدند و رفتند.


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.