تاریخ شفاهی

دوروتکا (دورا) گلدشتاین روت از اقدام تلافی جویانه علیه زنان پس از فرار چند نفر از آنان از اشتوتهاف می‌گوید

پس از حمله آلمانی ها به لهستان در سال 1939، خانواده دورا به ویلنا در لیتوانی گریختند. هنگامی که ویلنا به اشغال آلمانی ها درآمد، پدر دورا کشته شد و بقیه اعضای خانواده او در محله یهودی نشین ویلنا محبوس شدند. دورا به همراه خواهر و مادرش به اردوگاه كایزروالت در لتونی و سپس به اردوگاه كار اجباری اشتوتهاف در حوالی دانزینگ تبعید شدند. مادر و خواهرش در اردوگاه اشتوتهاف كشته شدند. اگرچه دورا نیز کمی پیش از آزادسازی هدف گلوله قرار گرفت اما جان سالم به در برد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.