نقشه های متحرک

مقاومت

بسیاری از یهودیان در بطن حکومت ارعاب و وحشت نازیسم، در مقابل آلمانی ها و همدستان آنها مقاومت کردند. در بیش از 100 محله یهودی نشین در اروپای شرقی تحت اشغال نازی ها، "جنبش های زیرزمینی مقاومت" ایجاد شد. علاوه بر این، زندانیان یهودی تحت بدترین شرایط نیز موفق شدند شورش هایی در برخی از اردوگاه های كار اجباری نازی ها به راه بیندازند. واحدهای پارتیزانی یهودی در فرانسه، بلژیک، اوکراین، بلاروس، لیتوانی و لهستان فعال بودند. یهودیان در سازمان های مقاومت همگانی در فرانسه، ایتالیا، یوگسلاوی، یونان و روسیه نیز به مبارزات خود ادامه دادند. در حالی که مقاومت مسلحانه سازمان یافته مؤثرترین شکل مخالفت با نازی ها بود، فرار، اختفا، فعالیت های فرهنگی و سایر فعالیت های حاکی از استقامت روحی نیز از انواع دیگر مقاومت به شمار می رفتند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.