Animációs térkép

Az ellenállás

Számos zsidó a náci terrorral szembesülve ellenállt a németeknek és kollaboránsaiknak. A nácik által megszállt Kelet-Európa több mint 100 gettójában alakult ki földalatti ellenállási mozgalom. Sőt még a gettóknál is kedvezőtlenebb körülmények között, a náci táborok némelyikében is sikerült felkelést szervezniük a foglyoknak. Zsidó partizánalakulatok működtek Franciaországban, Belgiumban, Ukrajnában, Fehéroroszországban, Litvániában és Lengyelországban is. A zsidók a francia, olasz, jugoszláv, görög és szovjet ellenállási szervezetek keretében is harcoltak. A nácikkal szembeni fellépés legközvetlenebb formája a szervezett fegyveres ellenállás volt, de az ellenállás ezen kívül is sokféle formát ölthetett a szökéstől és bújtatástól a kulturális tevékenységekig és a szellemi függetlenség megőrzéséig.

szöveg

Még azokban az időkben is, amikor a németek hatalmuk csúcsán voltak Európában, sok zsidó kockáztatta az életét, hogy ellenálljon a náci elnyomásnak.

A nácik által megszállt Európa gettóiban a zsidók szellemi ellenállással, közösségi és kulturális hagyományaik megőrzésével védekeztek az embertelen terror megaláztatásaival szemben.

Titokban megtartották vallásos szertartásaikat, iskolákat és könyvtárakat alapítottak, kiadványokkal és előadásokkal igyekeztek megőrizni kulturális hagyományaikat.

Egyes titkos műalkotások és írott dokumentumarchívumok betekintést engednek néhány gettó életébe.

A gettókban élő vagy Európa-szerte bujkáló embereknek földalatti csempész- és hamisítóhálózatok juttattak életmentő iratokat és élelmiszert.

A nácikkal szembeni zsidó fellépés legközvetlenebb formája azonban a szervezett fegyveres ellenállás volt.

Nyugat-Európában zsidó partizánok segítették biztonságba az üldözötteket, a bújkálóknak pedig támogatást nyújtottak.

A nem zsidók által szervezett ellenálláshoz is csatlakoztak, és német hadműveleteket szabotáltak.

A minimális támogatás és helyenként a helyi lakosság ellenséges hozzáállása sem tudta megakadályozni a fegyveres ellenálló egységek megalakulását több mint 100 gettóban.

1943 áprilisában a varsói zsidók, noha kevesen voltak és alig volt fegyverük, kirobbantották a legnagyobb gettólázadást. A németeknek majdnem egy hónapba telt a lázadás leverése.

A zsidó ellenállók a gettókban és a frontvonalak mögött, a közeli erdőkben is harcoltak a németek ellen.

Sok esetben a gettókon kívül működő kelet-európai partizánalakulatokhoz is csatlakoztak.

Fogolylázadásokra még a náci táborokban is sor került, például 1943-ban és 1944-ben Treblinkában, Sobiborban és Auschwitz-Birkenauban.

Az ilyen és ehhez hasonló megmozdulások mögötti szándék túlmutatott a lehetőségeken, így ezek az akciók nem tudták megakasztani a náci népirtó gépezetet.


Bejelölések


  • US Holocaust Memorial Museum

Az oldal megtekinthető a következő nyelveken

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.