نقشه های متحرک

گتو (محله‌ی یهودی نشین) لودز

در لهستان پیش از جنگ، شهر لودز پس از ورشو دومین شهر پر جمعیت یهودیان بود. در سپتامبر سال ۱۹۳۹، ارتش آلمان، شهر لودز را اشغال کرد. در اوایل فوریه ۱۹۴۰، آلمانی‌ها در شهر لودز گتویی ایجاد کرده و جمعیتی بیش از ۱۵۰ هزار یهودی را در منطقه‌ای با مساحت حدود یک و نیم مایل مربع (حدود ۲۵۰۰ متر مربع) جمع کردند. در سال ۱۹۴۱ و ۱۹۴۲ تقریباً ۴۰ هزار یهودی از اروپای مرکزی و ۵ هزار کولی مجبور به نقل مکان به این گتو شدند. بین ژانویه و سپتامبر ۱۹۴۲، بیش از ۷۵ هزار نفر از ساکنین این گتو از لودز به ارودوگاه مرگ خلمنو (Chelmno) تبعید شدند. تا بهار سال ۱۸۴۴، لودز آخرین گتوی باقیمانده در لهستان اشغالی توسط آلمان بود. طی آن تابستان، آلمانی‌ها بقیه‌ی یهودیان را تبعید کردند و اغلب آنها را به آشویتس فرستادند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.