قطعه فیلم های تاریخی

بمباران شهر کاونتری توسط آلمانی ها

در شب 14-15 نوامبر 1940، حدود 500 بمب افکن آلمانی شهر صنعتی کاونتری در مرکز انگلستان را بمباران کردند. بمب افکن ها 150هزار بمب آتش زا و بیش از 500 تن مواد منفجره قوی بر آن شهر فرو ریختند. در اثر حمله هوایی آلمان، قسمت عمده ای از مرکز شهر و 12 کارخانه اسلحه سازی و کلیسای جامع سنت میکائیل ویران شد. این قطعه فیلم صحنه هایی از پیامدهای آن حمله هوایی را نشان می دهد. در بریتانیا، بمباران کاونتری به نمادی از سبعیت جنگ های هوایی مدرن تبدیل شد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • UCLA Film and Television Archive
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.