قطعه فیلم های تاریخی

بمباران شهر کاونتری توسط آلمانی ها

در شب 14-15 نوامبر 1940، حدود 500 بمب افکن آلمانی شهر صنعتی کاونتری در مرکز انگلستان را بمباران کردند. بمب افکن ها 150هزار بمب آتش زا و بیش از 500 تن مواد منفجره قوی بر آن شهر فرو ریختند. در اثر حمله هوایی آلمان، قسمت عمده ای از مرکز شهر و 12 کارخانه اسلحه سازی و کلیسای جامع سنت میکائیل ویران شد. این قطعه فیلم صحنه هایی از پیامدهای آن حمله هوایی را نشان می دهد. در بریتانیا، بمباران کاونتری به نمادی از سبعیت جنگ های هوایی مدرن تبدیل شد.

نسخه كامل

دیروز، اینجا شهر زیبا و تاریخی کاونتری بود. و اکنون پس از شبی آکنده از شعله و وحشت، تصویری مخوف از انهدام است. شهری در خشم و غضب کورکورانه یک جنگ تمام عیار درهم شکست و ویران شد. نازی ها دیگر حتی تظاهر نمی کنند که فقط قصد بمباران اهداف نظامی را داشته اند. در این حمله هوایی هفتاد هزار بمب آتش زا بی هدف روی شهر فرو ریخته شد و مردم را در خیابانها و خانه ها به خاک و خون کشید. مسیری که زمانی لیدی گودایوا برای نجات مردمش با اسب طی کرده بود، اكنون پوشیده از اتوبوسهای سوخته است. امروز، تنها این مرگ مخوف است که برای گرفتن جان هزاران قربانی در کاونتری جولان می دهد. تنها چیزی که از کلیسای جامع سنت میکائیل- مکانی که از شهرت جهانی برخوردار است- بر جای مانده است، گلوله های سوخته و سرمناره کلیساست که در حالیکه بمب بخشی از آنرا تخریب کرده، همچون انگشت اتهام بسوی آسمان نشانه رفته است. شاهکار قرن پانزدهمی معماری سبک گوتیک، به تلی از خاک تبدیل شده، ویرانه ای که دیگر قابل شناسایی نیست: کیفرخواستی خاموش علیه بربریت مدرن! تمدن بعد از میلاد مسیح، در سال 1940! شاه جورج در میان این اندوه و ویرانی، با همدردی و امید میان جمعیت مصیبت زده می آید. مردم دلیر به رغم از دست دادن خانه ها و عزیزانشان، به فرمانروای خود نشان می دهند که کاونتری نیز مانند لندن چنین مصیبتی را تحمل خواهد کرد.


  • UCLA Film and Television Archive
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.