دیوید بیرنبام David Birnbaum

دیوید بیرنبام David Birnbaum

تاریخ تولد: 1918

رادوم, لهستان

دیوید که خانواده و دوستانش وی را دودک می نامیدند، اهل رادوم، شهری با جمعیت زیاد یهودی بود. خانواده‌ی دیوید به فعالیت‌های صهیونیستی مشغول بودند و دیوید هر روز بعد از ظهر بعد از بازگشت از مدرسه‌ی دولتی، به مدرسه‌ی مذهبی یهودی می‌رفت. پدر وی صاحب یک کارخانه‌ی تقطیرسازی بود.

۱۹۳۳-۳۹: آلمانی‌ها در ۱ سپتامبر سال ۱۹۳۹ به لهستان تجاوز کردند و رادوم در ۸ سپتامبر ۱۹۳۹ اشغال شد. آلمانی‌ها، مردان یهودی را برای کار به عنوان برده دستگیر می‌کردند و خانواده‌ی بیرنبام می دانستند که احتمالاً آلمانی‌ها افرادی که دارای کسب و کار سودمند هستند را آزاد خواهند کرد. دیوید و دو تن از برادرانش سریعاً به کارآموزی نزد شوهر خواهرشان که یک متخصص برق بود، پرداختند.

۱۹۴۰-۴۴: در تابستان سال ۱۹۴۰، هزاران مرد جوان از رادوم به اردوگاه‌های کار در نزدیکی مرز شوروی تبعید شدند. دیوید سرانجام از اردوگاه والانوف سر در آورد جایی که به خاطر حرفه‌اش توانست به عنوان سرکارگر ساختمان به کار مشغول شود. در طی چهار سال بعد، دیوید به چندین اردوگاه کار و اردوگاه مرگ فرستاده شد و به دلیل مهارت خود به عنوان یک متخصص برق جان سالم به در برد.

بعد از جنگ، دیوید به ایالات متحده مهاجرت کرد. وی در سال ۱۹۶۹، در یک تصادف اتومبیل جان سپرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.