دسیدر (دژو) نِمت Desider (Dezso) Nemeth

دسیدر (دژو) نِمت Desider (Dezso) Nemeth

تاریخ تولد: ۸ ژوئن ۱۸۹۹

سِنتِش, مجارستان

دسیدر و خواهرانش مارگیت و باربارا در یک خانواده‌ی متوسط یهودی به دنیا آمدند. آنها در سنتش زندگی می کردند، شهرکی که در جنوب شرقی مجارستان در ۳۰ مایلی شهر سگد قرار داشت. دسیدر در سنتش دندانپزشک بود. او با باربارا کِرتس از اهالی هُدمِزُواشای‌هِی، که شهری در نزدیکی آنها، بود ازدواج کرد.

۱۹۳۳-۳۹: ما اکنون یک دختر با نام ماریا داریم. من سرم بسیار شلوغ است و بیمارانم از تمام سطوح اجتماعی هستند. من خوشحالم که کارم را در شهر زادگاهم برپا کردم زیرا دوستان و خانواده ام اینجا هستند و من از کار کردن در این جامعه لذت می برم. همسرم خانه‌ای که مناسب برای دفتر کارم می‌باشد، پیدا کرده است.

۱۹۴۰-۴۴: پنج ماه از اشغال مجارستان توسط آلمان در مارس ۱۹۴۴ گذشته است. من و خانواده‌ام در بین هزاران یهودی تبعید شده به محله‌ی یهودیان سگد بودیم که در زمین ورزش و حیاط کوره آجرپزی زندگی می کردیم. بیشتر افراد آنجا، کودک یا کهنسال یا زنان بودند. یک ماه قبل ما توسط قطار از طریق اردوگاه کار اشتراس‌هوف به اردوگاه کار در روستای کشاورزی در شرق اتریش به نام گوستلینگ آندِ یِبس Goestling an der Ybbs فرستاده شدیم.

در آوریل ۱۹۴۵ دسیدر و خانواده‌اش توسط سربازان اس اس هنگام عقب‌نشینی با شلیک گلوله در گوستلینگ آندِ یِبس Goestling an der Ybbs کشته شدند و این فقط چند روز قبل از رسیدن نیروهای ایالات متحده به آن منطقه بود. دسیدر ۴۶ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.