گیتلا زوبرمن Gitla Zoberman

گیتلا زوبرمن Gitla Zoberman

تاریخ تولد: ۱۱ مارس ۱۹۱۷

ساندومیرز, لهستان

گیتلا سومین دختر یک خانواده‌‌ی یهودی سنتی بود. آنها چهار دختر داشتند و در ساندومییژ، شهری در دره ویستولا که اغلب ساکنین آن را کاتولیک‌ها تشکیل می‌دادند زندگی می‌کردند. پدرش صاحب یک کتابفروشی روبه‌روی شهرداری بود که کتابهای مدرسه و رمان می‌فروخت. گیتلا ابتدا در یک مدرسه‌ی دولتی و بعد در یک دبیرستان دخترانه‌ی کاتولیک تحصیل کرد. در زمستان، گیتلا در ویستولا اسکیت بازی می کرد.

۱۹۳۳-۳۹: در سال ۱۹۳۷، من به کاتوویتسه، شهری بزرگ در مرز لهستان-آلمان نقل مکان کردم. در آنجا من در یک دانشکده‌ی بازرگانی ثبت نام کردم و با خواهرم، هانا که به کار داروسازی مشغول بود زندگی می‌کردم. در اوت سال ۱۹۳۹، ما شنیدم که آلمانی‌ها به لهستان تجاوز خواهند کرد. هانا و من تصمیم گرفتیم به ساندومییژ بازگردیم، جایی که فکر می‌کردیم امن‌تر باشد. در ۱ سپاتمبر ۱۹۳۹، آلمانی‌ها به لهستان حمله کردند. آنها دو هفته بعد ساندومییژ را اشغال کردند.

۱۹۴۰-۴۴: بعد از یک سال اقامت در اردوگاه کار پیونکی، من و پدرم به ورشو فرار کردیم. خواهرم ایرن، به لطف ظاهر آریایی و لهجه‌ی لهستانی خوبش در غالب یک فرد مسیحی فرار کرده بود و با کمک یک مرد لهستانی که به خدمت گرفته بود سفر ما را به شهر ترتیب داد. در ورشو، وقتی ایرن کار می‌کرد من در آپارتمان وی خود را زندانی می‌کردم. بعد از اینکه موهای تیره‌ی خود را رنگ بلوند زدم، به عنوان یک ظرف‌شور مشغول به کار شدم. من کارت شناسایی جعلی داشتم و صلیب می‌انداختم. اما تغییر قیافه‌ی من موفقیت آمیز نبود. پسری در یک ماشین در خیابان به من اشاره کرد و فریاد زد "کایک"، واژه‌ توهین آمیز خطاب به یهودیان. من دیگر هیچ وقت از آپارتمان خارج نشدم.

گیتلا قبل از آزاد شدن توسط نیروهای شوروی در ژانویه ۱۹۴۵، به اشتات هوف و گروس روزن تبعید شد، پدر و مادر و خواهرانش همگی نجات یافتند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.