هانا مولر Hana Mueller

هانا مولر Hana Mueller

تاریخ تولد: ۳۰ مهٔ ۱۹۲۲

پراگ, چکسلواکی

هانا در یک خانواده‌ی یهودی در پراگ، پایتخت چکوسلواکی به دنیا آمد. پدرش آهنگر بود و برای شرکت‌های ساختمانی، لوله، فواره و ناودان می‌ساخت. از آنجا که مادر هانا ضعیف و ناتوان بود، پدر و مادربزرگش او را بزرگ کردند. او تا کلاس پنجم در یک مدرسه‌ی یهودی درس خواند و بعد به مدرسه‌ی بازرگانی رفت.

۱۹۳۳-۳۹: در سال ۱۹۳۳، من درباره‌ی رفتارهای دلخراشی که طی دوران تفتیش عقاید در اسپانیا با یهودیان می شد، مطالبی خوانده بودم و به مادربزرگم می گفتم، "ما چه خوش شانس هستیم که در قرن بیستم و در چکوسلواکی زندگی می‌کنیم و امکان ندارد چنین بلایی سرمان بیاید." شش سال بعد در ۱۵ مارس ۱۹۳۹، آلمانی‌ها پراگ را اشغال کردند. یک روز سرد و برفی بود. حدود یک مایل دورتر از خانه‌ی ما، آلمانی‌ها با تانک و کامیون و درحالیکه اسلحه‌های خود را به سوی پشت بام ها نشانه رفته بودند، وارد شهر شدند.

۱۹۴۰-۴۴: من در آپارتمانم مشغول خواندن کتاب "خوشه‌های خشم" بودم که آلمانی‌ها دستگیرم کردند. مرا به محله‌ی یهودی نشین ترزین اشتاد تبعید کردند. نازی‌ها از ترزین اشتاد به عنوان یک "اردوگاه نمایشی" استفاده می‌کردند تا مردم را متقاعد کنند که با یهودیان واقعاً خوش رفتاری می‌شود. هنگامی که صلیب سرخ در ژوئیه ۱۹۴۴ وارد ترزین اشتاد شد، نازی‌ها چند فروشگاه قلابی ، کافه، کودکستان و باغ گل درست کردند تا این تصور را به آنها القا کنند که ما روند "عادی" زندگی را می‌گذرانیم. ما نمای خانه‌هایی که در مسیر بازدید قرار داشت را رنگ کردیم و نازی‌ها نیز درعوض به ما غذای اضافه دادند. به هر نفر یک پیراشکی اضافه.

هانا در سال ۱۹۴۴ به آشویتس تبعید شد. او پس از چند ماه کار به عنوان کارگر مجانی در آلمان و چکوسلواکی، در ۵ مه ۱۹۴۵، زمانی که گاردهای اس‌اس گروه کار او را به حال خود رها کرده بودند آزاد شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.