هرصل رزنبلات Herschel Rosenblat

هرصل رزنبلات Herschel Rosenblat

تاریخ تولد: 1916

ورشو, لهستان

هرصل کوچکترین پسر یک خانواده‌ی یهودی ایدیش زبان بود که سه پسر داشتند. خانواده‌ی هرصل هنگام کودکی او، به شهر صنعتی رادوم (Radom) مهاجرت کردند. جمعیت کثیری از این شهر را یهودیان تشکیل می‌دادند. تا سال ۱۹۳۰، هرصل تحصیلات خود را به پایان رسانده و به پدرش در مغازه‌ی کفاشی کمک می‌کرد. او پس از چندی توانست با کمک یکی از دوستانش یک کار تمام وقت به عنوان نقاش ساختمان پیدا کند.

۱۹۳۳-۳۹: هرصل در۲۰ سالگی به خدمت سواره نظام لهستان فراخوانده شد، بنابراین شغل خود را به عنوان نقاش، به مدت دوسال کنار گذاشت. هنگامی که در اوت ۱۹۳۹ آلمان لهستان را به حمله تهدید کرد، هرصل دوباره به ارتش فراخوانده شد. پس از اشغال لهستان توسط آلمان، او از مخمصه‌ی به اسارت گرفته شدن گریخت و به خانه بازگشت. زمانی که آلمانی‌ها برادر بزرگش، ایتزیک را مورد ضرب و شتم قرار دادند، مقداری پول قرض کرد و به سمت شرق به شهر اسلونیم (Slonim) در لهستان تحت اشغال شوروری گریخت.

۱۹۴۰-۴۱: هرصل در اسلونیم دوباره به حرفه‌ی نقاشی پرداخت، اما در سال ۱۹۴۱ در حین کار از داربست سقوط کرد و پایش شکست. هنگام حمله‌ی آلمان به اتحاد جماهیر شوروی در ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱، او در بیمارستان بستری بود. سه روز بعد، نیروهای آلمانی به اسلونیم هجوم آوردند. اکثر دوستان هرصل توانستند به موقع فرار کنند، اما او ناگزیر در بیمارستان ماند. به دنبال پیشروی نیروهای رزمی آلمان در اتحاد جماهیر شوروی، جوخه‌های سیار مرگ برای کشتن یهودیان وارد اسلونیم شدند.

هرصل به همراه سایر بیماران بستری در بیمارستان اسلونیم، در حالیکه روی تخت خود دراز کشیده بود به دست آلمانی‌ها تیرباران و کشته شد. او ۲۵ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.