ایزه زیلتن  Ilse Silten

ایزه زیلتن Ilse Silten

تاریخ تولد: ۲۳ فوریهٔ ۱۹۰۹

برلین, آلمان

ایزه که نام پیش از ازدواجش ایزه تِپیش بود، دختر بزرگتر خانواده‌ای یهودی دارای دو دختر بود که در برلن پایتخت آلمان زندگی می‌کردند. پدر او یک خشک شویی در شهر داشت. زمانی که ایزه مدرسه راهنمایی را تمام کرد، به دبیرستانی در سوییس فرستاده شد تا عکاسی بخواند. او در سال ۱۹۳۱ با فریتز زیلتن ازدواج کرد.

۱۹۳۳-۳۹: در ۱۹۳۳ ایزه تک دختر خود، گابریله را به دنیا آورد. پنج سال بعد پدر فریتز به اجبار نازی‌ها تجارت خود را با قیمتی بسیار کم به یک آلمانی «آریایی» فروخت (آریایی سازی) و فریتز خانواده‌اش را به خارج از برلن منتقل کرد. او به آمستردام رفت و یک داروخانه باز کرد سپس ایزه و دخترش را به آنجا منتقل کرد. مادر فریتز، مارتا، یک سال بعد به آنها پیوست.

۱۹۴۰-۴۴: نیروهای آلمان، آمستردام را اشغال کردند. کمی بعد همسر ایزه توسط آلمانی‌ها به انجمن یهودیان فراخوانده شد. اکثر یهودی‌های آمستردام در یک محله‌ی یهودی در شهر گردآوری شدند اما ایزه و خانواده‌اش اجازه یافتند در آپارتمانشان بمانند. در ژوئن ۱۹۴۳، خانواده‌ی زیلتنبه اردوگاه انتقالی وست بروک فرستاده شدند. یک ماه بعد مادرشوهر ایزه خودکشی را به جای تبعید انتخاب کرد . در اوایل ۱۹۴۴ ایزه و خانواده اش به محله‌ی ترزین اشتاد در چکسلواکی تبعید شدند.

ایزه، فریتز و گابریله در مه ۱۹۴۵ توسط نیروهای شوروی از ترزین اشتاد آزاد شدند. خانواده زیلتن در ژوئن همان سال به آمستردام بازگشتند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.