یوزف موشا مولر Joseph Muscha Mueller

یوزف موشا مولر Joseph Muscha Mueller

تاریخ تولد: 1932

بیترفلت, آلمان

يوزف از والدین کولی در بیترفلد (Bitterfeld) آلمان متولد شد. او به دلایل نامعلومی، یک سال و نیم ابتدای زندگی خود را در پرورشگاه گذراند. در زمان تولد يوزف، حدود ۲۶ هزار کولی از قبایل زینتی (Sinti) یا روما (Roma) در آلمان زندگی می‌کردند. با اینکه اکثر آنها تبعه‌ی آلمان بودند، اغلب توسط سایر آلمانی‌ها مورد تبعیض و آزار و اذیت قرار می‌گرفتند.

۱۹۳۳-۳۹: وقتی يوزف یک سال و نیم بیشتر نداشت، به فرزند خواندگی خانواده‌ای در شهر هال (Halle)، حدود۲۰ مایلی بیترفلد پذیرفته شد. همان سال، حزب نازی به قدرت رسید. يوزف اغلب در مدرسه در معرض سربه سر گذاشتن دیگران قرار می‌گرفت و به دلیل "بدرفتاری" کتک می‌خورد. همچنین همکلاسی‌های او که عضو جنبش جوانان هیتلر بودند با ناسزاهایی چون "حرامزاده" و "دورگه" به او توهین می‌کردند.

۱۹۴۰-۴۴: در ۱۲ سالگی، دو غریبه یوزف را به بهانه‌ی اینکه "آپاندیس" دارد و باید فوراً عمل شود از کلاس بیرون آوردند. او اعتراض کرد، اما مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به زور به اتاق عمل برده شد. در آنجا او را عقیم کردند. اين عمل طبق قانون نازی‌ها مجاز تلقی می‌شد و آنها اجازه داشتند افراد "غیراجتماعی" كه کولی ها را نيز شامل می‌شد، به زور عقیم کنند. قرار بود که یوزف بعد از بهبودی به اردوگاه کار اجباری برگن- بلزن (Bergen-Belsen) تبعید شود، اما پدرخوانده‌اش او را از بیمارستان فراری داد و پنهان کرد.

یوزف پنج ماه بعد را تا پایان جنگ در آلونکی در یک باغ پنهان شد و به این ترتیب، جان سالم به در برد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.