یوزفین کُن درمر Josephine Kohn Dermer

یوزفین کُن درمر Josephine Kohn Dermer

تاریخ تولد: 1887

وين, اتريش

یوزفین که با نام مستعار پپی شناخته می شد و سه خواهر و برادر او در وین بزرگ شدند. پدر او تاجر خز و مادرش خانه دار بود. تنها چند سال پس از ازدواج پپی، شوهر او به طور غیرمنتظره ای فوت کرد و او مسئولیت مراقب از پسر جوانشان، فِرِد را به عهده گرفت. او و فرزندش به خانه پدر بیوه‌اش نقل مکان کردند.

۱۹۳۳-۳۹: پپی بیشتر اوقاتش را با خواهرش، هلن می گذارند. شوهر هلن نماینده چرخ خیاطی سینگر بود و در تابستان ۱۹۳۷، پپی و فرد به او و هلن در سفری کاری‌اش به مناطق روستایی اتریش، ملحق شدند. پس از پیوستن اتریش به آلمان در ۱۹۳۸، پپی و فرد با هلن و خانواده‌اش برنامه ریزی کردند تا به طور غیرقانونی از طریق هلند به بروکسل بروند. در آنجا انجمن یهودیان به عنوان پناهنده غیرقانونی به آنها سرپناه داد.

۱۹۴۰-۴۲: آلمان بلژیک را در ۱۹۴۰ اشغال کردند. در بهار ۱۹۴۲، فرد یک احضاریه دریافت کرد تا خودش را به مقامات آلمانی تسلیم کند. فرد تصمیم گرفت خودش را معرفی کند. به او گفته شد که به «انجام کار برای مقاصد جنگی مشغول خواهد شد». پپی که پس از دستگیری فرد افسرده شده بود، عصبی و معتقد بود که امکان منصرف کردن فرزندش از تسلیم شدن وجود داشته و یا او می‌توانسته جایی پنهان شود.

پپی هیچ وقت فرزند خود را ندید. او در اواخر پاییز ۱۹۴۲ در حمله‌ای به بروکسل دستگیر شد و در اردوگاه مرگ نازی ها جان باخت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.