اولیانا نِمت Juliana Nemeth

اولیانا نِمت Juliana Nemeth

تاریخ تولد: ۲۴ آوریل ۱۸۷۶

هُدمِزُواشای‌هِی Hodmezovasarhely, مجارستان

اولیانا در یک خانواده‌ی تاجر یهودی به دنیا آمد و در سِنتِش، شهری در جنوب شرقی مجارستان در ۳۰ مایلی سگد زندگی می کرد. او و شوهرش ینو، دو دختر ازدواج کرده، باربارا و مارگیت و یک پسر به نام دسیدر داشتند که در سنتش دندانپزشک بود. اولیانا و همسرش صاحب یک فروشگاه ابزار و خواربار در نزدیکی جاده شلوغ درون-شهری بودند.

۱۹۳۳-۳۹: من و شوهرم به سختی در فروشگاه کار می کردیم. در دهه ۱۹۳۰ فشار طاقت فرسا بود اما اوضاع به تدریج رو به بهبودی می‌رفت. باربارا که پس از ازدواج به یکی از شهرهای نزدیک به نام توروکسنتمیکلوش رفته بود، طلاق گرفته و با پسرش به سنتش برگشته است. او همراه با ما در فروشگاه کار می کرد.

۱۹۴۰-۴۴: چهار ماه از اشغال مجارستان توسط آلمان در مارس ۱۹۴۴ می گذرد. اعضای حزب فاشیست مجارستان، Arrow Cross، فروشگاه و منزل ما را مصادره کرده‌اند. ینو، فرزندانمان و خانواده های‌ آنها و برخی از خویشاوندانمان و من در بین هزاران یهودی هستیم که از شهرهای اطراف سگد به محله یهودی سگد تبعید شده‌اند و در زمین ورزشی و حیاط کوره آجرپزی زندگی می کنند.. بسیاری از مردم کودک یا کهنسال هستند یا زنانی هستند که شوهرانشان به اجبار به خدمت کارگران تیپ‌های ارتش مجارستان در آمده‌اند.

اولیانا و همسرش توسط قطار از طریق اردوگاه کار اشتراس‌هوف به اردوگاه کار در روستای کشاورزی در شرق اتریش به نام گوستلینگ در ایبس فرستاده شدند. تنها چند روز قبل از رسیدن نیروهای ایالات متحده به آن منطقه، آنها توسط سربازان اس‌اس با شلیک گلوله کشته شدند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.