کورنلیا ماهرر دئوتس Kornelia Mahrer Deutsch

کورنلیا ماهرر دئوتس Kornelia Mahrer Deutsch

تاریخ تولد: ۷ آوریل ۱۹۰۴

بوداپست, مجارستان

کورنلیا را 'نلی' می‌نامیدند. او دختر ارشد خانواده‌ای یهودی بود که صاحب دو دختر بودند و در بوداپست، پایتخت مجارستان زندگی می‌کردند. پدر او در جنگ جهانی اول در ارتش مجارستان جنگیده بود. کورنلیا، در یک مدرسه‌ی دولتی تحصیل کرد و بعدها به عنوان حسابدار در یک کارخانه‌ی صابون سازی مشغول به کار شد. او در سال ۱۹۲۸ با میکسا دِئوتس که تاجر کبریت بود ازدواج کرد.

۱۹۳۳-۳۹: همسر کورنلیا مردی مذهبی بود و سه فرزند آنها به مدارس یهودی می‌رفتند. میکسا و برادرش تنها توزیع کنندگان کبریت‌های ساخت سوئد در مجارستان بودند و کسب و کار پررونقی داشتند. در ماه مه ۱۹۳۹، دولت مجارستان قانونی را وضع کرد که تعداد کارمندان یهودی‌ در مشاغل مجارستانی کار کم کند و برادران دِئوتس مجبور شدند برخی از کارمندان یهودیشان را اخراج کنند.

۱۹۴۰-۴۴: در سال ۱۹۴۰ میکسا در بخش نیروی کار ارتش مجارستان به خدمت سربازی احضار شد. پس از آن، او را مجبور کردند تا کسب و کار خانواده خود را به یکی از برادران نخست وزیر مجارستان واگذار کند. پس از اینکه آلمان در مارس ۱۹۴۴ بوداپست را اشغال کرد، به یهودیان دستور داده شد به خانه‌های ویژه‌ای که با علامت ستاره‌ی یهودیان مشخص شده بود نقل مکان کنند. در اکتبر ۱۹۴۴، فاشیست‌های مجارستانی به دستگیری دسته جمعی یهودیان این خانه‌ها پرداختند. از طریق سفارت سوئیس به کورنلیا شغلی در یک پرورشگاه پیشنهاد شد. اما او پیش از پذیرفتن این شغل، در ۱۵ نوامبر دستگیر شد.

کورنلیا توانست فرار کند، اما مجدداً دستگیر و به اردوگاه کار اجباری راونسبروک در آلمان فرستاده شد و در آنجا جان سپرد. سه فرزند او از جنگ جان سالم به در بردند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.