لوره هویمان  Lore Heumann

لوره هویمان Lore Heumann

تاریخ تولد: ۲۹ مارس ۱۹۳۱

هلنتهال, آلمان

لوره، کوچکترین فرزند خانواده‌ای یهودی بود که دو دختر داشتند و در دهکده‌ای نزدیک به مرز بلژیک زندگی می‌کردند. خانواده هویمان در طبقه بالای فروشگاه خود سکنی داشتند. پدربزرگ لوره آن سوی خیابان زندگی می‌کرد و در طویله‌ی بزرگ خود از تعدادی اسب و گاو نگاهداری می‌کرد. هنگامی که لوره یک ساله بود، خانواده اش به شهر لیپ‌اشتاد نقل مکان کردند. رودخانه‌ی لیپه آن سوی باغ بزرگ پشت خانه‌ی آنها جاری بود.

۱۹۳۳-۳۹: زمانی که لوره ۶ سال داشت، خانواده‌اش به شهر بیلفلد در همان حوالی نقل مکان کردند، و او آنجا در مدرسه دولتی مشغول به تحصیل شد. یک سال بعد، او و خواهر بزرگترش، مارگوت، از مدرسه اخراج شدند. یک روز بدون مقدمه آنها را از کلاس بیرون انداختند. آنها که دلیل این کار را نمی‌دانستند، بیرون از کلاس ایستاده و شروع به گریه کردند و بعد پیاده به خانه رفتند. بعد از این اتفاق، والدینشان آنها را به یک مدرسه یهودی فرستادند. معلمان آن مدرسه نیز توسط نازی‌ها از مدارس بیرون انداخته شده بودند.

۱۹۴۰-۴۴: چند ماه پس از آنکه لوره ۱۱ ساله شد، به همراه خانواده‌اش به گتوی ترزین‌اشتاد در چکوسلواکی تبعید شد. وقتی خانواده‌ی هویمان به ایستگاه رسیدند، با مادربزرگ لاغر و ناخوش احوالشان مواجه شدند که حدود شش ماه پیش به آنجا تبعید شده بود. او به آنها گفت که پدربزرگ لوره چند هفته قبل از فرط گرسنگی جان سپرده است. در این گتو لوره به کلاس‌هایی که توسط معلمان یهودی به صورت مخفیانه ترتیب داده شده بود می‌رفت، اما از آنجا که تقریباً همیشه از گرسنگی رنج می‌برد، به دشواری می‌توانست تمرکز لازم را داشته باشد.

در ماه مه ۱۹۴۴، لوره سیزده ساله به همراه خانواده‌اش به اردوگاه آشویتس تبعید شدند. چنین به نظر می رسد که او و خانواده‌اش در آنجا جان خود را از دست داده باشند. مارگوت، خواهر لوره، از جنگ جان سالم به در برد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.