ماریا نمت  Maria Nemeth

ماریا نمت Maria Nemeth

تاریخ تولد: ۱۴ دسامبر ۱۹۳۲

سِنتِش, مجارستان

خانواده ماریا در سنتش، شهرکی که در جنوب شرقی مجارستان در ۳۰ مایلی شهر سگد قرار داشت زندگی می‌کردند. مادر وی، باربارا در شهرک مجاور به نام هدمزواشارهی متولد شده بود اما پس از ازدواج به سنتش نقل مکان کرد. پدر ماریا یک دندانپزشک بود.

۱۹۳۳-۳۹: ماریا در سال ۱۹۳۲ متولد شد. در سال ۱۹۳۷ مادر وی یک خانم جوان اتریشی را استخدام کرد. او با خانواده زندگی می‌کرد و به به ماریا آلمانی تدریس می‌کرد.

۱۹۴۰-۴۴: در مارس ۱۹۴۴، سربازان آلمانی، مجارستان را اشغال کردند. اعضای حزب فاشیست مجارستانی، صلیب پیکانی، فروشگاه پدر بزرگ و مادر بزرگ ماریا را مصادره کردند. او و والدین و پدربزرگ و مادربزرگ، دایی و خاله و خانواده هایشان در بین هزاران یهودیی بودند که از شهرهای اطراف سگد به یک گتوی موقت در زمین ورزش روکوس و حیاط کوره آجرپزی در سگد تبعید شدند. خانواده نمت از طریق اردوگاه کار اجباری اشتراس‌هوف، از سگد به اتریش و به یک اردوگاه کار در دهکده‌ی گوستلینگ در ایبس تبعید شدند.

ماریا و خانواده‌اش در بین ۸۰ یهودی بودند که درست قبل از ورود نیروهای ایالات متحده به منطقه توسط سربازان اس‌اس در اردوگاه به رگبار مسلسل بسته شدند. ماریا ۱۳ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.