مردخای پینخاس شاباسون Mordecai Pinchas Szabasson

مردخای پینخاس شاباسون Mordecai Pinchas Szabasson

تاریخ تولد: 1908

کُژینیتسه, لهستان

مردخای، که در زبان ایدیش موتل خوانده می‌شد، در یک خانواده‌ی یهودی مذهب با شش فرزند متولد شد. شهر او گژینیتسه، در نزدیکی جنگل درختان غان قرار داشت و دارای یک صنعت چوب بری مهم بود. مردخای بعد از فارغ‌التحصیلی از دبیرستان، وارد صنعت الوار شد. شرکت کوچک و موفق وی به کار خرید و فروش الوار مشغول بود.

۱۹۳۳-۳۹: چند ماه بعد از آنکه آلمانی‌ها در سپتامبر سال ۱۹۳۹ به لهستان حمله کردند، به پدر مردخای هشدار داده شده که شهر را ترک کند چون به عنوان یک عضو برجسته‌ی انجمن، احتمال زیادی می‌رفت که توسط آلمانی‌ها دستگیر شود. مردخای با پدر، خواهر، شوهر خواهر و دوست دختر خود به امید یافتن پناهگاه، به لهستان تحت اشغال شوروی فرار کردند. در راه، مردخای با دوست دختر خود ازدواج کرد.

۱۹۴۰-۴۱: مردخای بعد از انتقال مخفیانه از طریق مرز میان شوروی و لهستان تحت اشغال آلمان، تا سال ۱۹۴۱ و زمانی که آلمانی‌ها به غرب اکراین حمله کردند مشغول به کار در زمینه‌ی چوب بری در نزدیکی لوف بود. پس از تجاوز، جوخه‌های مرگ سیال نازی (Einsatzgruppen)، ده‌ها هزار یهودی را در آن منطقه به قتل رساندند.

از موردخای سی و سه ساله و خانواده‌اش دیگر خبری شنیده نشد. آنها احتمالاً در بین هزاران یهودیی بودند که توسط جوخه‌ی مرگ Einsatzgruppen کشته شدند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.