رینا گانی Rena Gani

رینا گانی Rena Gani

تاریخ تولد: ۱۵ اوت ۱۹۱۹

پِرِوِزا, Preveza یونان

خانواده‌ی رینا از یهودیان رومانیوت بودند که برای ۱۱۰۰ سال در شهرهای یونان و بالکان زندگی می کردند. شهر پرویزا در ساحل دریای یونان قرار داشت و ۳۰۰ یهودی در آن زندگی می کردند. پدر رینا یک فروشگاه کوچک پارچه فروشی داشت و مادرش در خانه می ماند تا از رینا، خواهرش و سه برادرشان مراقبت کند.

۱۹۳۳-۳۹: زمانی که به شهر یونانینا در همان نزدیکی نقل مکان کردیم، به مدرسه ابتدایی یهودیان رفتم و آن را تمام کردم. مدرسه توسط سازمان فرانسوی آلیانس Alliance Israelite Universelle حمایت می شد و من زبان فرانسه، یونانی و عبری را همراه با ریاضی، تاریخ و تعلیمات اجتماعی فرا گرفتم. در ۱۹۳۳، زمانی که من مدرسه‌ی راهنمایی را شروع کردم، والدینم به پرویزا برگشتند. در پرویزا من در مدرسه‌ی دولتی یونانی تحصیل کردم.

۱۹۴۰-۴۴: آلمان در ۱۹۴۱ به یونان حمله کرد اما پرویزا تا مارس ۱۹۴۳ اشغال نشد. یک سال بعد، ما به اردوگاه آشوویتس-بیرکانو در لهستان تبعید شدیم. والدینم مستقیم به اتاق گاز فرستاده شدند. برادرانم در کوره‌های جسدسوزی به کار گرفته شدند و من گودال حفر می کردم. در یک یکشنبه زمانی که کار تعطیل بود، از سرپرست بخشمان که زنی یهودی لهستانی بود پرسیدم که اگر امکان دارد به دیدار برادرانم که در پادگانی در همان نزدیکی بودند، بروم. او خشمگین شد و غرش کنان به من سیلی زد. چندین هفته بعد تمام برادرانم کشته شدند.

رینا به بازداشتگاه زنان راونسبروک منتقل شد و در حین راهپیمایی مرگ در مه ۱۹۴۵ آزاد شد. او مدتی بعد به ایالات متحده مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.