توماش (تویوی) بلات  Tomasz (Toivi) Blatt

توماش (تویوی) بلات Tomasz (Toivi) Blatt

تاریخ تولد: ۱۵ آوریل ۱۹۲۷

ایزبیکا, لهستان

توماش در یک خانواده‌ی یهودی در شهر ایزبیکای لهستان متولد شد. جامعه‌ی بزرگ یهودیان، ۹۰ درصد کل جمعیت این شهر را تشکیل می‌دادند. پدر توماش صاحب یک مشروب فروشی بود.

۱۹۳۳-۳۹: در سپتامبر ۱۹۳۹، صدای طبلی در بازار شهر شنیده شد که مردم شهر را برای شنیدن یک خبر جدید فرا می‌خواند. آلمان به لهستان حمله کرده بود. پس از مدتی کوتاه، خبرهای بیشتری رسید. اتحاد جماهیر شوروی، حمله‌ی خود را از سمت شرق آغاز کرده بود. نمی‌دانستیم باید چه کار کنیم. برخی می‌گفتند به طرف شوروی فرار کنیم، اما بسیاری دیگر، از جمله والدین من تصمیم گرفتند در ایزبیکا بمانند. پدرم در توضیح تصمیم خود گفت: "آلمانی ها یهودستیزند، اما با این همه هنوز آدمند."

۱۹۴۰-۴۳: در سال ۱۹۴۳، من به اردوگاه مرگ سوبیبور تبعید شدم، و در شورشی که همان سال در آن اردوگاه روی داد حضور داشتم. طی این شورش، زندانیان به سمت یکی از سوراخ‌هایی که در حصار سیم خاردار بریده شده بود سرازیر شدند. از آنجا که مسلسل‌ها به طرف ما شلیک می‌کردند، آنها نمی‌توانستند در صف منتظر بمانند. آنها از حصار بالا رفتند و درست وقتی که من در نیمه راه بودم، حصار افتاد و من زیر آن گیر افتادم که البته موجب نجات من شد. اولین نفراتی که عبور کردند، به مین برخورد کردند. وقتی بیشتر افراد از آنجا گذشتند، من خودم را از کتم که در حصار گیر کرده بود بیرون کشیدم و دویدم تا به جنگل رسیدم.

توماش مخفی شد و سپس به عنوان پیک شروع به فعالیت برای نهضت مقاومت لهستان کرد. پس از جنگ، او در لهستان باقی ماند و سپس در سال ۱۹۵۹ به ایالات متحده نقل مکان کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.