زوزانا گروئنبرگر Zuzana Gruenberger

زوزانا گروئنبرگر Zuzana Gruenberger

تاریخ تولد: March 3, 1933

کوشیتسه, Kosice چکسلواکی

زوزانا کوچکترین فرزند یک خانواده‌ی یهودی مجار زبان در شهر کوشیتسه بود. آنها سه فرزند داشتند و او کوچکترین فرزند خانواده بود. او را"زوزی" صدا می‌کردند. پدرش خیاط بود و کارگاهش در آپارتمانشان بود.

۱۹۳۳-۳۹: در نوامبر ۱۹۳۸، وقتی زوزانا ۵ ساله بود، سربازان مجارستانی وارد کوشیتسه شدند و آن را بخشی از مجارستان کردند. مجارها نام این شهر را به کاسا تغییر دادند. دولت مجارستان که با آلمان نازی روابط دوستانه‌ای داشت، در کوشیتسه قوانین ضد یهود وضع کرد.

۱۹۴۰-۴۴: در سال ۱۹۴۱، یک سال بعد از آنکه زوزانا مدرسه را آغاز کرد، مجارها خانواده‌ی گروئنبرگر و دیگر خانواده‌های یهودی را به اردوگاه‌هایی واقع در بخش‌های دیگر مجارستان منتقل کردند. خانواده‌ی گروئنبرگر در بهار سال بعد آزاد شدند و به کوشیتسه بازگشتند، اما طولی نکشید که برادر زوزانا و پدر او را برای بیگاری بردند. در سال ۱۹۴۴، ۱۲،۰۰۰ یهودی کوشیتسه از جمله زوزانا، مادر و خواهرش توسط مجارهایی که با آلمانی‌ها همکاری می کردند، دستگیر شدند. آنها به یک کارخانه آجرپزی در حاشیه شهر فرستاده شدند و سوار قطارهایی شدند که به سوی آشویتس می‌رفت.

زوزانا و مادرش بلافاصله پس از ورود به آشویتس در ماه مه ۱۹۴۴ با گاز کشته شدند. زوزانا ۱۱ سال داشت.