زوزانا گروئنبرگر Zuzana Gruenberger

زوزانا گروئنبرگر Zuzana Gruenberger

تاریخ تولد: ۳ مارس ۱۹۳۳

کوشیتسه, Kosice چکسلواکی

زوزانا کوچکترین فرزند یک خانواده‌ی یهودی مجار زبان در شهر کوشیتسه بود. آنها سه فرزند داشتند و او کوچکترین فرزند خانواده بود. او را"زوزی" صدا می‌کردند. پدرش خیاط بود و کارگاهش در آپارتمانشان بود.

۱۹۳۳-۳۹: در نوامبر ۱۹۳۸، وقتی زوزانا ۵ ساله بود، سربازان مجارستانی وارد کوشیتسه شدند و آن را بخشی از مجارستان کردند. مجارها نام این شهر را به کاسا تغییر دادند. دولت مجارستان که با آلمان نازی روابط دوستانه‌ای داشت، در کوشیتسه قوانین ضد یهود وضع کرد.

۱۹۴۰-۴۴: در سال ۱۹۴۱، یک سال بعد از آنکه زوزانا مدرسه را آغاز کرد، مجارها خانواده‌ی گروئنبرگر و دیگر خانواده‌های یهودی را به اردوگاه‌هایی واقع در بخش‌های دیگر مجارستان منتقل کردند. خانواده‌ی گروئنبرگر در بهار سال بعد آزاد شدند و به کوشیتسه بازگشتند، اما طولی نکشید که برادر زوزانا و پدر او را برای بیگاری بردند. در سال ۱۹۴۴، ۱۲،۰۰۰ یهودی کوشیتسه از جمله زوزانا، مادر و خواهرش توسط مجارهایی که با آلمانی‌ها همکاری می کردند، دستگیر شدند. آنها به یک کارخانه آجرپزی در حاشیه شهر فرستاده شدند و سوار قطارهایی شدند که به سوی آشویتس می‌رفت.

زوزانا و مادرش بلافاصله پس از ورود به آشویتس در ماه مه ۱۹۴۴ با گاز کشته شدند. زوزانا ۱۱ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.