تاریخ شفاهی

آلن زیم از آزادی از اردوگاه برگن-بلزن می‌گوید

آلمانی ها شهر کولو را در 1939 اشغال کردند. در 1942، آلن به محله یهودی نشین لودز تبعید شد و در آنجا در قسمت توزیع غذا مشغول به کار شد. او هر روز برای موردیخای خایم رومکووسکی، رئیس شورای یهودیان، غذا می برد. در 1944، آلن به تخلیه بار کامیون های زغال سنگ و مهمات در چستوخووا گماشته شد. او در 1945 به اردوگاه دورا- میتلباو فرستاده شد. با پیشروی ارتش شوروی، زندانیان به اردوگاه برگن- بلزن انتقال داده شدند. نیروهای انگلیسی، اردوگاه برگن- بلزن را در آوریل آزاد كردند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • Jewish Community Federation of Richmond
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.