تاریخ شفاهی

آلیس لوک کاهانا از رسیدن به اردوگاه برگن-بلزن می‌گوید

آلمان در سال ۱۹۴۴ مجارستان را اشغال کرد. آلیس در همان سال به آشویتس تبعید شد. روزی وی را برای فرستادن به اتاق گاز انتخاب کردند، که به دلیل مشکل فنی دستگاه‌ها، جان سالم به در برد. با نزدیک شدن نیروی متفقین به اردوگاه، آلیس و دیگر زندانیان به اردوگاه کار اجباری گوبن فرستاده شدند. آلیس، خواهرش و یک دختر دیگر هنگام رژه اجباری از اردوگاه فرار کردند، اما دوباره آنها را پیدا کردند و به برگن-بلزن فرستادند. خواهر آلیس به یکی از بیمارستان‌های صلیب سرخ فرستاده شد، اما آلیس هیچگاه دوباره او را ندید. بعد از جنگ، آلیس به ایالات متحده مهاجرت کرد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.