تاریخ شفاهی

یولیان نوگا از شرایط اردوگاه فلوسنبرگ می‌گوید

والدین کاتولیک یولیان در ایالات متحده ساکن شده بودند، اما مادرش به لهستان بازگشت. یولیان پس از اینکه در سال 1939 به جرم پنهان کردن اسلحه دستگیر شد، برای بیگاری در مزرعه به اتریش تبعید شد. در آنجا او با دختر صاحب مزرعه، فریدا، آشنا شد و بعدها با او ازدواج کرد. از آنجا که رابطه بین اتریشی ها و لهستانی ها غیرقانونی محسوب می شد، یولیان در سال 1941 دستگیر و در سال 1942 به اردوگاه فلوسنبرگ در آلمان تبعید شد. او در یک پیاده روی اجباری در سال 1945، به دست سربازان آمریکایی آزاد شد. یولیان و فریدا پس از جنگ با یکدیگر ازدواج کردند.

نسخه كامل

  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.