تاریخ شفاهی

کرت کلاین از گروهی از بازماندگان رژه‌ی مرگ در روستایی در چکسلواکی می‌گوید

با تشدید سیاست های ضد یهودی نازی ها، خانواده کورت تصمیم به ترک آلمان گرفتند. کورت در سال 1937 آلمان را به قصد ایالات متحده ترک کرد، اما والدین او موفق نشدند پیش از جنگ جهانی دوم از آلمان بروند. والدین کورت سرانجام به اردوگاه آشویتس واقع در لهستان تحت اشغال آلمانی ها تبعید شدند. در سال 1942، کورت به ارتش ایالات متحده پیوست و در زمینه اطلاعات ارتش آموزش دید. در اروپا، او از اسرای جنگی بازجویی می کرد. در ماه مه 1945، کورت هنگام تسلیم دهکده ای در چکوسلواکی حضور داشت و روز بعد برای کمک به بیش از 100 زن یهودی که در طول راه پیمایی مرگ به حال خود رها شده بودند، بازگشت. همسر آینده کورت، گردا نیز یکی از زنان همین گروه بود.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.