تاریخ شفاهی

لئو برتولتس از آموزش پایداری و فعالیت‌هایش در یکی از گروه‌های مقاومت فرانسه که در سال ۱۹۴۳ به آن ملحق شده بود می‌گوید

بعد از پیوستن آلمان به اتریش در ۱۹۳۸، لئو تلاش کرد که فرار کند. او درنهایت به بلژیک رسید. وی در ۱۹۴۰ به اردوگاه سنت کیپرین در فرانسه تبعید شد اما از آن جا فرار گریخت. لئو در ۱۹۴۲ قاچاقی به سوییس رفت اما دستگیر و به فرانسه بازگردانده شد، این بار به اردوگاه‌های ریوسالتیس و درانسی تبعید شد. او و یکی از دوستانش از قطاری که آنها را به آشویتس در لهستان می‌برد، فرار کردند. لئو در ۱۹۴۳ به نیروی مقاومت فرانسه ملحق شد. او در سال ۱۹۴۷ به ایالات متحده رفت

نسخه كامل

پس از آخرین فرار و پنهان شدنم، این مدارک را همراه با یک توصیه نامه برای من فرستادند تا به گروهی در دره‌ی رون، در شهر کوچکی به نام سن والیه در جنوب لیون ملحق شوم که در آن زمان کانون فعالیت‌های گشتاپو زیر نظر کلاوس باربی بود. من در نوامبر ۱۹۴۳ به آن گروه ملحق شدم، اما دقیقاً نمی‌دانستم که چه گروهی است. فکر می‌کردم که آنجا مکانی باشد که همراه با جوانان دیگری که فرار کرده بودند پنهان می شوم، و نه فقط جوانان، بلکه مردانی که گریخته بودند. در آنجا از کودکان و زنان خبری نبود. وقتی رسیدم، بعد از چند ساعت متوجه شدم که وارد چه جایی شده‌ام. با مردم حرف زدم، نامشان را پرسیدم و اینکه اهل کجا هستند و فهمیدم که به جایی فرستاده شده‌ام که در آن فعالیت‌های مخفی و غیرقانونی انجام خواهم داد. ما در آن محوطه یا در این اردوگاه خاص عمدتاً تحت آموزش قرار می‌گرفتیم؛ اینکه چگونه بدون اینکه شناسایی شویم با مدارکمان در شهر رفت و آمد کنیم، اگر در جایی مانند یک رستوران بودیم و تیم بازرسی یا مأموران گشت سر رسیدند، چه بگوییم. چطور طبیعی رفتار کنیم و هرگز بروز ندهیم که به زبانی به غیر از زبان فرانسوی صحبت می‌کنیم و چگونه به دام نیفتیم. در آنجا آنها به برخی از ما جوان‌ها حرفه و شغل هم یاد می‌دادند، تا وقت تلف نشود، زیرا می‌دانستند که بعد از مدتی، ما را به مناطقی معین خواهند فرستاد تا از خدمات ما استفاده کنند.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.