تاریخ شفاهی

روشل بلکمن اسلیوکا از نحوه‌ی شکل گیری گتوی ویلنا می‌گوید

آلمان در ژوئن 1941 ویلنا را اشغال کرد. در ماه اکتبر، روشل و خانواده اش در گتوی ویلنا محبوس شدند و در آنجا مادرش جان سپرد. پدرش که یکی از اعضای شورای یهود بود، در اردوگاهی در استونی کشته شد. هنگامی که این گتو در سال 1943 منحل شد، روشل و خواهرش ابتدا به اردوگاه کایزروالت در لتونی، و سپس به اردوگاه اشتوتهاف در حوالی دانزیگ تبعید شدند. در سال 1945، این دو خواهر در ششمین هفته از یک پیاده روی مرگ که طی آن مجبور بودند پاهای برهنه خود را با لباس کهنه بپوشانند، توسط ارتش شوروی آزاد شدند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.