تاریخ شفاهی

ولادکا (فاگل) پلتل مید از واکنش‌ها پس از شورش در گتوی ورشو می‌گوید

ولادکا یکی از اعضای جنبش جوانان "زوکونفت" متعلق به حزب "بوند" (حزب سوسیالیست یهودی) بود. او به عنوان یکی از اعضای "سازمان یهودیان مبارز" در تشکیلات مخفی محله یهودی نشین ورشو فعالیت داشت. در دسامبر 1942، برای تهیه اسلحه و همچنین پیدا کردن مخفیگاه هایی برای کودکان و بزرگسالان، قاچاقی به قسمت آریایی و لهستانی نشین ورشو رفت. او پیک فعال تشکیلات مخفی و همچنین یهودیان ساکن در اردوگاه ها، جنگل ها و دیگر محله های یهودی نشین شد.

نسخه كامل

احساس می کردم که واقعاً همه چیز تمام شده است، که این دیگر آخر خط است. به خودم فکر نمی کردم، به اینکه زنده می مانم یا زندگی ادامه خواهد یافت یا با کسانی آشنا خواهم شد یا... این آخر خط است. من... بعضی وقت ها از دست خودم عصبانی می شدم که چرا باقی ماندم و چرا آنجا نیستم؟ بایستی آنجا بودم. آنجا جایی بود که باید آنها را همراهی می کردم. من مدام با آنها بودم. فقط به خاطر آنها زندگی می کردم، و این برای من هدف همه چیز بود. البته وقتی به عنوان یک دختر لهستانی ... حرف های دور و برم را می شنیدم، خیلی دردناک بود...اینکه آنها چطور درباره آدم های آنجا حرف می زدند... [می گفتند] چه خوب شد که آنها دچار چنین سرنوشتی شدند. چه خوب شد که حداقل آلمانی ها از پس آنها برآمدند. همه لهستانی ها این طور نبودند، اما آدم این حرف ها را می شنید. اطراف دیوارهای گتو... به جای این که بخشی از آنچه باشند که آنجا رخ می داد... و مهم تر اینکه آنها مدتی طولانی همسایه یکدیگر بودند. من احساس نمی کردم... که مردم نسبت به کسانی که این همه سال می شناختند و دیوار به دیوار آنها زندگی کرده و شاهد سوختن و بر باد رفتن همه چیز بودند، احساس همبستگی یا رنج یا شفقت بکنند. و این درد آور بود. خیلی دردآور بود.


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.