تاریخ شفاهی

ولادکا (فاگل) پلتل مید از تبعید مادر و برادرش از گتو ورشو به تربلینکا می‌گوید

ولادکا یکی از اعضای جنبش جوانان "زوکونفت" متعلق به حزب "بوند" (حزب سوسیالیست یهودی) بود. او به عنوان یکی از اعضای "سازمان یهودیان مبارز" در تشکیلات مخفی محله یهودی نشین ورشو فعالیت داشت. در دسامبر 1942، برای تهیه اسلحه و همچنین پیدا کردن مخفیگاه هایی برای کودکان و بزرگسالان، قاچاقی به قسمت آریایی و لهستانی نشین ورشو رفت. او پیک فعال تشکیلات مخفی و همچنین یهودیان ساکن در اردوگاه ها، جنگل ها و دیگر محله های یهودی نشین شد.

نسخه كامل

وقتی که نوبت تبعید او [مادر ولادکا] و برادرم شد، من... می خواستم تا آنها را از "محل جمع آوری" بیرون بیاورم... و تصور می کردم که شاید بتوانم به یکی از پلیس هایی که در خانه ما ساکن بود رشوه بدهم. هرچه که داشتم... یک ساعت کوچک داشتم و چند تا چیز دیگر... و بعضی وقت ها پلیس ها می توانستند مردم را از محل جمع آوری بیرون بیاورند. رفتم پیش آن پلیس و هرکاری که کردم قبول نکرد و آخر سر تصمیم گرفتم با آنها بروم. به آنها گفتم که با آنها خواهم رفت... با آنها تبعید خواهم شد... برای همین به محل جمع آوری رفتم... اما نتوانستم تصمیم بگیرم و نتوانستم خودم را متقاعد بکنم که بروم... چون از طریق نهضت زیرزمینی فهمیده بودم که این تبعید به کجا ختم می شود. شاید به دلیل جوانی بود... یا به این دلیل که نرفتم پیش مادرم... برای همین هنوز هم این مسئله مرا عذاب می دهد. به این ترتیب او و برادر کوچکم رفتند و برادرم از محل جمع آوری، یادداشتی فرستاد که گرسنه است و قرار است که به آنها... در آن زمان قبل از سوار شدن به قطار به آنها نان و مربا می دادند تا مردم باور کنند که آنها را برای اسکان در شهرهای دیگر می برند. در حالی که واقعیت این بود که آنها را به تربلینکا... به اتاق های گاز... می بردند.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.