Fritz Alexander Rosenberg

Fritz Alexander Rosenberg

Data urodzenia: 18 lutego 1881

Goettingen, Niemcy

Fritz był jednym z trzech synów urodzonych w żydowskiej rodzinie w uniwersyteckim mieście Getynga, gdzie Rosenbergowie mieszkali od siedemnastego wieku. Jego ojciec był właścicielem zakładu włókienniczego. Fritz pracował tam jako sprzedawca, a potem wraz z braćmi odziedziczył interes. W 1913 r. ożenił się z Else Herz. Na początku lat dwudziestych mieli już dwóch synów i córkę.

1933-39: W 1933 r. naziści doszli do władzy w Niemczech. Rok później przejęli zakład Rosenbergów, gdy trzech nazistów przyszło do ich domu. Wówczas oficer położył pistolet na stole i poinformował Fritza, że jeśli w ciągu tygodnia nie wyjadą, oni i ich meble zostaną wyrzuceni przez okno. Miesiąc później rodzina mieszkała w Hamburgu. Korzystając z pomocy wuja Fritza, została tam do wybuchu wojny jesienią 1939 r.

1940-43: W listopadzie 1941 r. Fritza i jego rodzinę, oraz 1 000 innych Żydów z Hamburga, deportowano do getta w Mińsku w Związku Radzieckim. Gdy po przyjeździe strażnicy SS zagonili ich do budynku z czerwonej cegły, rodzina zobaczyła na podłodze ciała. Zanim można było zakwaterować w budynku transport z Hamburga, trzeba było najpierw wyciągnąć z niego zwłoki, a ze ścian zetrzeć krew. Na stołach stał nadal niedojedzony posiłek. Tamtejsi więźniowie powiedzieli, że aby zrobić miejsce dla nowo przybyłych, zabito tysiące radzieckich Żydów.

Getto w Mińsku zlikwidowano w październiku 1943 r. Po Fritzu zaginął słuch. Jego syn, Heinz został deportowany we wrześniu i jako jedyny w rodzinie przeżył wojnę.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.