فريتز الکساندر روزنبرگ Fritz Alexander Rosenberg

فريتز الکساندر روزنبرگ Fritz Alexander Rosenberg

تاریخ تولد: ۱۸ فوریهٔ ۱۸۸۱

گوتينن, Goettingen آلمان

فریتز یکی از سه پسر خانواده‌ای یهودی در شهر دانشگاهی گوتینگن (Goettingen) بود. خانواده روزنبرگ، از سال ۱۶۰۰ در این شهر زندگی می‌کردند. پدرش مالک یک کارخانه‌ی نساجی بود. فریتس به عنوان فروشنده در آنجا کار می‌کرد و بعدها او و برادرانش کارخانه را به ارث بردند. در۱۹۱۳ فریتز با الز هرتس ازدواج کرد. تا اوایل دهه‌ی ۱۹۲۰، آنها صاحب دو پسر و یک دختر شده بودند.

۱۹۳۳-۳۹: در ۱۹۳۳ نازی‌ها در آلمان به قدرت رسیدند. یک سال بعد کارخانه‌ی روزنبرگ مصادره شد و سه مأمور نازی به خانه‌ی آنها آمدند. یکی از مأموران تفنگی روی میز گذاشت و به فریتز گفت که اگر ظرف یک هفته خانه را ترک نکنند، آنها را با وسایلشان از پنجره به بیرون پرتاب خواهند كرد. ظرف یک ماه خانواده‌ی فریتز به هامبورگ نقل مکان کردند. آنها با حمایت‌های مالی عموی فریتز تا شروع جنگ در پاییز ۱۹۳۹ در هامبورگ ماندند.

۱۹۴۰-۴۳: در نوامبر۱۹۴۱، فریتز و خانواده‌اش به همراه يك هزار یهودی دیگر از هامبورگ به گتوی مینسک در اتحاد جماهیر شوروی تبعید شدند. آنها به محض ورود توسط مأموران اس اس در ساختمانی با آجرهای قرمز جمع شدند و اجسادی را روی زمین پراکنده دیدند. قبل از اسکان یهودیان هامبورگ در آنجا، اجساد باید از ساختمان بیرون برده و لکه‌های خون از روی دیوارها پاک می‌شد. هنوز روی میزها، غذای نیم خورده وجود داشت. زندانیانی که آنجا بودند گفتند که هزاران یهودی روس را کشته‌اند تا برای اسکان زندانیان جدید فضای کافی فراهم شود.

در اکتبر۱۹۴۳، گتوی مینسک برچیده شد. دیگر خبری از فریتز شنیده نشد. فرزند او، هاینتس در سپتامبر تبعید شد و تنها فرد خانواده بود که از جنگ جان سالم به در برد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.