Stefan Moise

Stefan Moise

Data urodzenia: 30 stycznia 1923

Iasi, Rumunia

Stefan urodził się w stolicy Mołdawii, w rejonie położonym we wschodniej Rumunii; był synem romskiej ("cygańskiej") pary. Rodzina Stefana mieszkała w okolicy zamieszkanej przez Romów i Rumunów. Jego ojciec zarabiał na życie grając na gitarze w restauracjach. Jako dziecko Stefan nauczył się grać na skrzypcach i często występował z ojcem.

1933-39: Jako nastolatek – wystarczająco dorosły, żeby zacząć pracę na własny rachunek – Stefan odłączył się od ojca i zaczął występować w restauracjach z innym młodym mężczyzną. Grali w całej Mołdawii. Wybuch wojny w 1939 r. zaszkodził jednak interesom. Wiele restauracji zamknięto, więc Stefan musiał utrzymywać się z pracy na roli.

1940-44: W 1942 r. rumuńska policja zrobiła obławę na Romów z Iasi, po czym wysłała ich na wschód w wagonie bydlęcym. Kiedy wysiedli w Transnistrii, zaprowadzono ich na otwarte pola i zostawiono na śmierć z głodowymi racjami jedzenia. Stefan uciekł za namową żony – oczywiście zabrał ze sobą skrzypce. Wskoczył do pociągu towarowego do Odessy, gdzie znalazł pracę grając w hotelu, ale miał nieustanne poczucie winy, że zostawił żonę i siostrę. W 1944 r. aresztowano go i wcielono do armii rumuńskiej.

Po wojnie Stefan i jego żona ponownie spotkali się w Iasi. Stefan pracował jako muzyk do 1983 r., kiedy to przeszedł na emeryturę.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.