استفان مویس  Stefan Moise

استفان مویس Stefan Moise

تاریخ تولد: ۳۰ ژانویهٔ ۱۹۲۳

یاسی, Iasi رومانی

استفان فرزند یک خانواده‌ی کولی بود که در پایتخت مولداوی در شرق رومانی زندگی می کردند.در محله‌ی زندگی آنها خانواده‌های رومانیایی و خانواده‌های کولی در کنار هم زندگی می‌کردند . پدر استفان از راه نواختن گیتار در رستوران های محلی، امرار معاش می کرد. استفان نیز نواختن ویولون را فراگرفته و اغلب همراه پدرش برنامه اجرا می کرد.

۱۹۳۳-۳۹: هنگامی که به اندازه کافی بالغ شدم، از پدرم جدا شده و همراه با مرد جوان دیگری برای اجرا در رستوران ها همکاری کردم. ما در سراسر مولداوی برنامه اجرا می کردیم. وقوع جنگ در سال ۱۹۳۹، تاثیر منفی روی کسب و کار گذاشت و بسیاری از رستوران ها بسته شدند، بنابراین باید به کار در مزرعه روی می آوردم.

۱۹۴۰-۴۴: در سال ۱۹۴۲، کولی های یاسی توسط پلیس رومانی جمع آوری و با ماشین مخصوص حمل حیوانات، به شرق فرستاده شدند. هنگامی که در تِرَنزنیستریا Transnistria پیاده شدیم، به صحراهای آزادی برده شدیم و در آنجا رها شدیم تا با جیره ناکافی گرسنگی بکشیم. با اصرار همسرم، توانستم فرار کنم. البته ویولن خود را نیز بردم. با یک قطار باری به اودسا رفتم و در یک هتل کار پیدا کردم، اما نمی توانستم احساس گناهی را که به دلیل ترک همسر و خواهرم داشتم، یک لحظه فراموش کنم. در سال ۱۹۴۴ دستگیر شده و در ارتش رومانی به خدمت گرفته شدم.

بعد از جنگ، استفان در یاسی به همسرش پیوست. او تا زمان بازنشستگی خود در سال ۱۹۸۳، به عنوان نوازنده کار کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.