“Eğer bir yazı parçası kitlesel nefreti üretebilseydi, bu o olurdu. Bu kitap yalanlar ve iftiralar hakkındadır”.
Nobel Barış Ödülü sahibi Elie Wiesel

Protocols of the Elders of Zion (Siyon Liderlerin Protokolleri [Kısaca Protokoller olarak bilinir]), modern zamanların en kötü ününe sahip ve en çok dağıtılan Yahudi karşıtı yayınıdır. Yahudiler hakkında defalarca çürütülen yalanları günümüzde özellikle internette dolaşmaya devam etmektedir. Protokolleri kullanan kişi ve gruplar ortak bir amaçla bağlıdır: Yahudi nefretini yaygınlaştırmak.

Protokoller, Yahudileri birçok değişik kötülüğün suçlusu olarak göstermek için kasten yazılan, tamamen hayal ürünü bir çalışmadır. Dağıtanların iddiası bu kitabın, dünyayı yönetmeyi amaçlayan Yahudi komplosunu belgelediğidir. Komplo ve Siyon Liderleri olarak adlandırılan sözde liderler asla var olmamıştır.

Bir Yalanın Temeli

Protocols of the Elders of Zion'un (Siyon Liderleri Protokolleri) bölümleri 1903'te Rusya gazetesi Znamya'da Znamya (Manşet) yazı dizisi oldu. Ancak, Protokoller'in dayanan ve onlarca dile çevrilen sürümleri ilk olarak 1905'te, Rus yazar ve gizemci Sergei Nilus'a ait The Great in the Small: The Coming of the Anti-Christ and the Rule of Satan on Earth, (Küçük İçindeki Büyük: Hıristiyan Karşıtlarının Gelişi ve Şeytanın Yeryüzünü Yönetmesi) adlı kitabın ilavesi olarak yayınlanmıştır.

Protokoller'in kesin kökeni bilinmemekle birlikte, amacı Yahudileri devlet karşıtı komplocular olarak tanımlamaktır. 24 bölümde ya da protokollerde, sözde Yahudi liderlerinin toplantılarından anlarda, Protokoller, Yahudilerin, ekonomiyi maniple ederek, medyayı kontrol ederek ve dinî çatışmaları teşvik ederek dünyayı yönetme “gizli planlarını” “tanımlamaktadır”.

1917 yılındaki Rus İhtilali'nin ardından, Bolşevik karşıtı göçmenler Protokoller'i batıya taşıdı. Kısa bir süre sonra kopyalar Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika ve Japonya'da dolaşıma çıktı. Arapça çevirisi ilk olarak 1920'lerde ortaya çıktı.

1920'den başlayarak, otomotiv patronu Henry Ford'un gazetesi olan The Dearborn Independent,'de Protokoller'deki bölümlere dayanan makale dizileri yayınlandı. Bu dizileri kapsayan, The International Jew (Uluslararası Yahudiler) kitabı en az 16 dile çevrildi. Adolf Hitler ve sonradan Nazi Propaganda Bakanı olan Joseph Goebbels, Ford'u ve The International Jew (Uluslararası Yahudileri) övdüler.

Aldatma ortaya çıktı

1921'de London Times Protokoller'in “beceriksizce bir intihal” olduğu sonucunu ortaya çıkaran delilleri sundu. Times, Protokoller'in Yahudilerden hiç bahsetmeyen bir Fransız politik eleştirisinin, Dialogue in Hell Between Machiavelli and Montesquieu ,(Machievelli ve Montesquieeu Arasındaki Cehennem Diyalogları) (1864) adlı Maurice Joy'un kitabının bölümlerini kopyaladığını kanıtladı. Yapılan diğer araştırmalar ise, Hermann Goedsche'nin yazdığı Prusya basımı roman Biarritz'in (1868) bir bölümünün de Protokoller'e “esin kaynağı oluşturduğunu” ortaya koydu.

Nazi Dönemi

Nazi Parti ideologu Alfred Rosenberg, 1920'lerin başlarında, Hitler'i dünya görüşünü oluştururken Protokoller'le tanıştırdı. Hitler, ilk politik söylemlerinin bazılarında Protokoller'i referans olarak aldı ve kariyeri boyunca, “Yahudi Bolşeviklerin” dünyayı kontrol etmek için komplo kurduğu efsanesini kullandı.

1920'ler ve 1930'lar süresince, The Protocols of the Elders of Zion (Siyon Liderleri Protokolleri), Nazi Propaganda silahları arasında önemli bir rol oynadı. Nazi Partisi, 1919 ve 1939 yılları arasında, Protokoller'in en az 23 kopyasını yayınladı. 1933 yılında iktidara gelmesinden sonra bazı okullar Protokoller'i öğrencilerin beynini yıkamak için kullandı.

Aldatma ortaya çıktı

1935'te, İsviçre mahkemesi, Protokoller'in Almanca baskısını İsviçre Bern'de dağıttıkları için iki Nazi liderini cezalandırdı. Duruşmanın yargıcı Protokoller'i “iftira”, “açıkça sahtekârlık” ve “saçma anlamsız” olarak ilan etti.

A.B.D senatosunun 1964 de yayınlanan raporu Protokoller'in “Uydurma” olduğunu deklare etti. Senato Protokoller'in içeriğini “anlamsız” olarak açıkladı ve Protokoller'i Hitler'le aynı propaganda tekniğini kullanmak için “dağıtanları” eleştirdi.

1993'de Rus mahkemesi, aşırı sağcı ulusal örgüt Pamyat'ın, Protokoller'i yayınlayarak Yahudi karşıtı bir harekete kalkıştığı hükmünü verdi.

Protokoller bir aldatma olduklarının defalarca ortaya çıkmasına karşın, geçen yüzyılın en etkili Yahudi karşıtı söylemi olarak kaldılar ve birçok Yahudi karşıtı grup ve kişiyi cezbetmeye devam ettiler.

Günümüzde Protokoller

ABD Devlet Bakanlığının “Küresel Yahudi Karşıtlığı Raporu”'na (2004) göre

“[Protokoller'in] amacı açıkça Yahudi ve İsrail düşmanlığını kışkırtmaktır”.

Birleşik Devletler ve Avrupa'da, neo-Naziler, beyaz ırkçılar ve Yahudi soykırımını reddedenler Protokoller'i desteklemekte ve dağıtmaktadır. Protokoller'i temel alan kitaplar dünya çapında, Japonya gibi Yahudilerin neredeyse hiç bulunmadığı ülkelerde dahi mevcuttur.

Arap ve İslam dünyasında birçok okul kitabında Protokoller bir gerçek gibi öğretilir. Sayısız politik söylem, makale ve hatta çocuk çizgi filmleri Protokoller'den alınmıştır. 2002'de, Mısır hükümeti Protokoller'e dayanan kısa bir diziye sponsor oldu ve bu olay ABD Devlet Bakanlığı tarafından kınandı. Filistin örgütü Hamas, İsrailli sivillere karşı uyguladığı terör eylemlerini haklı göstermek için Protokoller'deki bölümleri kullandı.

İnternet Protokoller'e ulaşımı büyük ölçüde artırdı. Birçok Web sitesinin Protokoller'in bir aldatma olduğunu göstermesine karşın, İnternet Yahudi düşmanlığını artırmak için Protokoller'in kullanılmasını kolaylaştırdı. Günümüzde, basit bir internet araştırması, Protokoller'i yayınlayan, satan ya da tartışan ya da bunların aldatma olduğunu gösteren yüz binlerce site getirmektedir.