Holokost’un İnkârı Nedir?

Majdanek kampındaki bir gaz odasının içi.

Holokost tarihte en iyi belgelenmiş olaylardan biridir. “Holokost’un inkârı,” Avrupalı Yahudilere karşı Nazilerin işlediği, kanıtlanmış soykırım gerçeğini yok etmeye çalışma girişimleridir. Yaygın inkâr iddialarından bazıları; II. Dünya Savaşı sırasında altı milyon Yahudinin katledilmesinin asla gerçekleşmediği, Nazilerin Yahudileri resmî olarak yok etmek gibi hiçbir niyeti ya da siyaseti olmadığı ve Auschwitz-Birkenau ölüm merkezindeki zehirli gaz odalarının asla var olmadığıdır.

Daha yeni bir eğilim de Holokost gerçeklerini çarpıtmaktır. Yaygın çarpıtmalar arasında altı milyon Yahudi ölümünün abartı olduğu; toplama kamplarındaki ölümlerin bir siyaset sonucunda değil, hastalık ya da açlık neticesinde olduğu ve Anne Frank’ın hatıra defterinin sahte olduğu iddiaları bulunur.

Holokost’un inkârı, genel olarak Yahudi düşmanlığından kaynaklanmakta olup Holokost’un—Yahudi çıkarlarına hizmet komplosunun bir parçası olarak—Yahudiler tarafından icat edildiği ya da abartıldığı suçlaması üzerine inşa edilmiştir. Bu görüş, eskiden beri Yahudileri komplo teorileri ve dünyaya hâkim olma amaçlarıyla suçlayan, Holokost’u hazırlayan nefret suçlamalarını oluşturan Yahudi düşmanı, kalıplaşmış görüşlerin sürdürülmesidir.

Holokost çarpıtması, Yahudi karşıtlığıyla ilişkilendirilebilecek olsa da konuya ilişkin saygı ya da farkındalık eksikliğinden kaynaklanabilecek türleri de vardır. Arkasında yatan motivasyon ne olursa olsun Holokost’un her türlü çarpıtılması, Holokost gerçeğine şüphe düşürmesi nedeniyle inkâr ve Yahudi karşıtlığının daha tehlikeli türlerinden destek alır.

ABD Anayasası, konuşma hürriyetini güvence altına alır. Bu nedenle ABD’de yakın şiddet tehdidi olasılığı olmadığı sürece Holokost’un inkâr edilmesi ya da Yahudi düşmanlığı nefret konuşmaları yapmak yasadışı değildir. Birçok ülkede—özellikle Holokost’un olduğu Avrupa’da—Holokost’un inkâr edilmesini ve nefret konuşmaları yapılmasını suç kabul eden yasalar vardır.

Önemli Olaylar

Bu tarih cetvelinde Holokost’un inkârı evrimindeki önemli bazı kilometre taşı olaylar sıralanmaktadır.

1942–44
Avrupalı Yahudileri yok etmelerinin delillerini gizlemek için Almanlarla birlikte çalışan işbirlikçileri; Belzec, Sobibor ve Treblinka ölüm merkezlerindeki toplu mezarları ve Babi Yar dâhil olmak üzere Alman işgali altındaki Polonya’da, Sovyetler Birliği’nde, Sırbistan’da bulunan binlerce yeri Aktion 1005 kod adlı bir operasyonla tahrip ederler.

1943
Poznan’daki SS generallerine yaptığı bir konuşmada SS (Schutzstaffel; Koruma Birlikleri) Reich Lideri (Reichsführer) Heinrich Himmler, Avrupalı Yahudilerin kitleler hâlinde öldürülmesinin hiçbir zaman kayıtlara geçirilmeyeceğini ve bir sır olarak saklanacağını söyler.

1955
Willis Carto; Washington, DC’de—daha sonra Özgürlük Lobisi olarak tanınacak olan—etkili bir aşırı sağcı grup kurar. 2001 yılında iflas etmesine kadar Carto tarafından yönetilen Özgürlük Lobisi, “ırksal olarak saf” bir ABD’yi savunurken ABD’nin ve dünyanın karşılaştığı sorunlar için Yahudileri sorumlu tutar. Özgürlük Lobisi, 1969 yılında Holokost’un inkârına ilişkin literatür yayınlamaya başlar.

1959
Amerikan din adamı Gerald L. K. Smith’in Yahudi düşmanı yayını Cross and the Flag (Haç ve Bayrak), altı milyon Yahudinin II. Dünya Savaşı’nda öldürülmediğini ve ABD’ye göç ettiklerini iddia eder.

1964
Savaşta Naziler tarafından tutuklanmış bir Fransız komünisti olan Paul Rassinier, gaz odalarının “Siyonist düzen”in bir icadı olduğunu iddia ettiği The Drama of European Jewry (Avrupa Yahudilerinin Dramı) adlı kitabını yayınlar.

1966–67
Amerikalı tarihçi Harry Elmer Barnes, Rampart Journal adlı Libertarian partisi süreli yayınında Mihver devletlerine karşı saldırgan bir savaşı haklı göstermek için Müttefiklerin Nazi mezalimini abarttığını iddia ettiği makaleler yayınlar.

1969
Özgürlük Lobisi’nin bir yan kuruluşu olan Noontide Yayınevi, The Myth of the Six Million (Altı Milyon Miti) adlı bir kitap yayınlar.

1973
Philadelphia’da LaSalle Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı Profesörü olan Austin J. App bir broşür yayınlar: The Six Million Swindle: Blackmailing the German People for Hard Marks with Fabricated Corpses (Altı Milyon Dolandırıcılığı: Uydurma Cesetlerle Alman Halkından Mark Sızdırmak için Şantaj). Broşür, Holokost inkârcılarının ileride yapacakları iddialara kaynak teşkil eder.

1976
Northwestern Üniversitesi mühendislik profesörü Arthur R. Butz, The Hoax of the Twentieth Century: The Case Against the Presumed Extermination of European Jewry (Yirminci Yüzyılın Aldatmacası: Avrupalı Yahudilerin Farz Edilen Yok Edilmelerine Karşı Görüş) adlı kitabı yayınlar. Butz, sahteciliklerini gizlemek için akademik bilim insanı kisvesini kullanan ilk Holokost inkârcısıdır. Northwestern, Butz’un ifadelerinin üniversite için bir “utanç kaynağı” olduğunu belirtmiştir.

1977
Kanada’da yaşayan bir Alman vatandaşı olan Ernst Zündel, Holokost inkârının da dâhil olduğu Neo-Nazi literatürü yayınlayan Samisdat Publishers yayınevini kurar. 1985 yılında Kanada hükümeti, Zündel’i yanlış olduğunu bildiği bilgileri dağıtmakla suçlayarak yargılar.

1977
David Irving, Hitler’in ne Avrupalı Yahudilere yönelik soykırım emrini verdiğini ne de buna göz yumduğunu iddia ettiği Hitler’s War (Hitler’in Savaşı) adlı çalışmasını yayınlar. Irving, tezlerine geçerlik kazandırmak için tarihsel kanıtları ve bilimsel yöntemleri çarpıtır.

1978
William David McCalden (Lewis Brandon olarak da tanınır) ve Willis Carto, Kaliforniya’da Holokost inkârıyla ilgili literatür yayınlayan ve konferansları destekleyen Institute for Historical Review (IHR) (Tarihsel İncelemeler Enstitüsü) adlı enstitüyü kurar. IHR, ırkçı ve nefret mesajlarını meşru akademik sorgulama kisvesi altında gizler.

1980
IHR, Yahudilerin Auschwitz’deki gaz odalarında zehirlenerek öldürüldüğünü kanıtlayabilecek herkese 50.000 Amerikan doları ödül vereceğini duyurur. Hayatta kalanlardan Mel Mermelstein, Auschwitz’de tutuklu olduğunu belirten yeminli beyanını sunar ve IHR’ın vaat ettiği ödülü vermemesi üzerine kuruma dava açar. Ekim 1981’de Yüksek Mahkeme hâkimi Thomas T. Johnson, mahkemelerin yaygın bilinen gerçekleri kabul etmesini sağlayan “adli ihbar” yoluyla Holokost’un gerçek olduğu ve Yahudilerin Auschwitz’de gaz odalarında zehirlenerek öldürüldüğü kararını verir.

1981
Bir Fransız mahkemesi, edebiyat profesörü Robert Faurisson’u, Holokost’u “tarihsel bir yalan” olarak adlandırarak nefret yaratıp ayrımcılık yapmakla mahkûm eder.

1984
Kilometre taşı olan bir davada Kanada mahkemesi, devlet okulu öğretmeni James Keegstra’yı Holokost’un inkârını ve diğer Yahudi düşmanlığı görüşleri sosyal bilgiler öğrencilerine benimsetmekten “belirli bir gruba karşı nefreti bilinçli olarak desteklemek” suçuyla mahkûm eder.

1985
Dönemin Batı Alman Ceza Kanunu, Holokost’un inkârıyla ilişkili uygulamalar dâhil olmak üzere, nefrete teşvik hükümlerini içerecek biçimde güncellenir. Bu yasa, Alman hükümeti tarafından 1992, 1994, 2002, 2005 ve 2015 yıllarında güncellenerek güçlendirilir.

1986
8 Temmuz tarihinde İsrail parlamentosu, Holokost’un inkârını suç sayan bir yasayı kabul eder.

1987
Kaliforniya’da yaşayan Bradley Smith, Committee for Open Debate on the Holocaust (Holokost Hakkında Açık Tartışma Komitesi) isimli komiteyi kurar. 1990’ların başlarında Smith’in kuruluşu, bir düzineden fazla Amerikan üniversitesi gazetesine “The Holocaust Story: How Much is False? The Case for Open Debate” (Holokost Hikâyesi: Ne Kadarı Yanlış? Açık Tartışma Konusu) başlığı altında tam sayfa ilanlar verir, köşe yazıları yayınlar. Smith’in kampanyası nefret çığırtkanlığı ile konuşma özgürlüğü arasındaki çizgiyi bulanıklaştırır.

1987
Fransız aşırı sağ Nation Front partisi lideri Jean Marie Le Pen, gaz odalarının II. Dünya Savaşı’nın sadece bir “ayrıntısı” olduğunu söyler. Le Pen, 1988 yılında Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girer ve dördüncü olur.

1987
Faslı-İsveçli yazar Ahmed Rami İsveç’te İslam Radyosu’ndan yayına başlar. Bu radyo istasyonu Holokost’u Siyonist/Yahudi iddiası olarak tanımlar. İslam Radyosu daha sonra, The Protocols of the Elders of Zion (Siyon Liderlerinin Protokolleri), Mein Kampf (Kavgam) ve diğer Yahudi düşmanı metinleri internet sitesinde yayınlar.

1988
Ernst Zündel’in isteği üzerine Fred Leuchter (idam infaz yöntemleri üzerinde kendi iddiasına göre bir uzman), Auschwitz ölüm merkezine gider. Daha sonra toplu cinayetlerde gaz odalarının kullanımı üzerinde şüphe uyandırmak için Holokost inkârcıları tarafından atıfta bulunulan Leuchter Report: An Engineering Report on the Alleged Execution Gas Chambers at Auschwitz, Birkenau and Majdanek, Poland (Leuchter Raporu: Polonya’da Auschwitz, Birkenau ve Majdanek’de İddia Edilen Gaz Odaları İdamları Hakkında bir Mühendislik Raporu) isimli raporu yayınlar.

1989
Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan David Duke, Louisiana Eyalet Yasama Meclisi’ne girer. Duke, meclis ofisinden Holokost’un inkârı literatürü satar.

1990
Fransız hükümeti, (1945 tarihli Londra Sözleşmesi’nde tanımlandığı şekilde) insanlığa karşı işlenen suçların varlığını ve boyutunu sorgulamanın suç olarak kabul edildiği Gayssot Yasası’nı çıkarır. Bu yasa, 1990’lı ve 2000’li yıllarda diğer birçok Avrupa ülkesinin de benzer yasalar geçirmesine önayak olur.

1990
Massachusetts Eyaleti tarafından Fred Leuchter aleyhine açılan ceza davalarının seyri sırasında Leuchter’in hiçbir zaman mühendislik derecesi ya da ruhsatı almadığı ortaya çıkar. Leuchter, Holokost inkârcıları tarafından dile getirilen iddiaları desteklemek için sıklıkla atıfta bulunulan 1988 Leuchter Report (Leuchter Raporu) adlı belgede yer alan iddialar açısından hemen hepsinin son derece önemli olduğu biyoloji, toksikoloji ya da kimya dallarında hiçbir eğitimi olmadığını itiraf eder.

1990
Bir İsveç mahkemesi Ahmed Rami’yi “nefret konuşmaları” yüzünden altı ay hapse mahkûm eder ve İslam Radyosu’nun yayın ruhsatını bir yıl süreyle geri alır.

1991
Tarihçilerin en eski meslek kuruluşu olan American Historical Association (Amerikan Tarih Kurumu) bir beyanname yayınlar: “Hiçbir ciddi tarihçi, Holokost’un varlığını sorgulamaz.”

1992
Avusturya hükümeti, Holokost’un inkârı ve önemsizleştirilmesini suç kapsamına alan 1947 Yasak Kanunu’nda değişiklikler yapar.

1998
Polonya hükümeti, “Ulusal Anma Kurumu: Polonya Ulusuna Karşı İşlenen Suçları Yargılama Komisyonu Yasası”nı yürürlüğe koyar. Bu, Nazı işgali ve komünist yönetim yıllarında Polonya’da işlenen suçlara ilişkin bilgi toplanmasına çağrı yapan önemli bir mevzuattır. Yasa, Holokost tarihine ilişkin inkâr ve çarpıtma faaliyetlerinin telafi edilmesine yönelik hükümleri de içerir.

1999
Polonya’nın Opole kentinde yerel bir mahkeme, bölgede yaşayan bir öğretim görevlisi olan Dariusz Ratajczak’ı Holokost’u inkâr eden yazılar yayınlamaktan suçlu bulur.

2000
46 hükümet, Stockholm Uluslararası Holokost Forumu Deklarasyonu’nun içeriğini kabul etti. “Stockholm Deklarasyonu” olarak da bilinen bu belge, Holokost araştırma, eğitim ve anmalarının sürekliliğini sağlama ve “korkunç Holokost gerçeğini, onu inkâr edenlere karşı savunma” taahhüdüdür.

2000
Bir İngiliz mahkemesi, David Irving’in “faal Holokost inkârcısı” olduğunu beyan eder. Irving, 1993 tarihinde Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory (Holokost’u İnkâr: Gerçeklere ve Anılara Karşı Artan Saldırı) adlı kitabını yayınlayan ve Emory Üniversitesi tarihçisi olan Deborah Lipstadt aleyhine tazminat davası açar.

2002
Arap Birliği Ülkelerinde faaliyet gösteren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli bir düşünce kuruluşu olan Zayed Koordinasyon ve Takip Merkezi, “Semitizm” üzerine bir sempozyum düzenler. Sempozyumda Holokost’un “gerçek dışı bir masal” olduğu iddia edilir. Zayed Merkezi’nin Amerikan karşıtı ve Yahudi karşıtı yayın ile konferanslarına ilişkin uluslararası baskı nedeniyle BAE hükümeti, Ağustos 2003’te merkezi kapatır.

2002
Romanya, II. Dünya Savaşı yıllarında 280.000 Yahudi ve 11.000 Roman bireyin ölümünden sorumlu olan faşizm yanlısı diktatör General Ion Antonescu’ya iade-i itibar amacıyla başlatılan bir harekete karşılık Holokost inkârını suç kapsamına alan bir kanun hükmünde kararname yayınlar.

2002
Nefret söylemi yönetmelikleri kapsamında, İsveç mahkemeleri Neo-Nazi Fredrik Sandberg’i Üçüncü Reich döneminde yayınlanan Yahudi Meselesi kitapçığını yeniden yayınladığı gerekçesiyle altı ay hapis cezasına çarptırır.

2003
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Garaudy-Fransa davasında Roger Garaudy’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi güvencesi altında olmayan Holokost inkârı eylemlerinde bulunduğuna karar verir.

2003
Wolfgang Frölich, 2001 yılında Die Gaskammaer Luege (Gaz Odası Yalanı) kitabının yayınlanmasının ardından Viyana’da üç yıl hapis cezasına çarptırılır. Ancak bir yıl sonra serbest bırakılır. Sonraki yıllarda Frölich, 2015 yılında Avusturya başbakanına hitaben—Holokost’un gerçekleşmiş olamayacağını ifade ettiği yazısı dâhil olmak üzere—sürdürdüğü Holokost inkârı gerekçesiyle birçok kez yeniden tutuklanır ya da mahkûmiyet süresi uzatılır.

2003
Romanya hükümeti, Romanya’da Elie Wiesel başkanlığında uluslararası bir Holokost komisyonu kurar. Komisyon, Romanya’dan ve çeşitli ülkelerden 30 tarihçiden oluşur. Komisyonun amacı, Romanya’da Holokost’un tarihini inceleyerek gerçekleşen olayları tespit etmek ve araştırma sonuçlarını yurt içinde ve yurt dışında yayınlamaktır. Komisyon, Romanya’da Holokost’u önemsizleştiren dönemin Cumhurbaşkanı Ion Iliescu ve Romanya’da Holokost’u inkâr eden eski Bilgi Bakanı Vasile Dincu’nun kamuoyuna 2003 yılında yaptığı açıklamaların ardından kurulmuştur.

2005
Avusturya hükümeti, Holokost’u reddettiği gerekçesiyle David Irving’in gözaltına alınmasına karar verir. 2006 yılında üç yıl hapis cezasına çarptırılan Irving, Avusturya’dan ayrılması koşuluyla Aralık ayında serbest bırakılır.

2005
Kanada hükümeti, Ernst Zündel’i Holokost inkârı gerekçesiyle yargılanmak üzere Almanya’ya sınır dışı eder. Alman mahkemeleri, 2007 yılında Zündel’i Holokost inkârıyla ilişkili 14 suçtan beş yıllık hapis cezasına çarptırır.

2005
14 Aralık tarihinde canlı olarak yayınlanan bir konuşmasında İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Holokost’u bir “mit” olarak tanımlar.

2005
Japonya’da yayınlanan Marco Polo adlı dergide serbest yazar Masanori Nishioka’nın “Nazi Gaz Odaları Yoktu” başlıklı makalesi yayınlanır. Makalede Nishioka, Holokost’un gerçekleşmediğini ve Auschwitz’deki gaz odalarının savaştan sonra Polonyalı komünistlerce inşa edildiğini öne sürer.

2006
İran hükümeti, Holokost inkârcılarının akademik konferans kisvesi altında Tahran’da düzenledikleri “Review of the Holocaust: Global Vision” (Holokost’un İncelenmesi: Küresel Bakış) adlı toplantısını destekler. Aynı yıl İran’da Hamshahri gazetesinin görsel içerik sorumlusu Farid Mortazavi, kazananlara altın ve para ödülünün verileceği bir Holokost karikatür yarışması düzenlediklerini duyurur. Altmıştan fazla ülkeden yaklaşık 1200 katılımcı, Holokost’u inkâr eden ya da önemsiz gösteren çalışmalar dâhil olmak üzere karikatürleriyle yarışmaya katılır. Yine 2006 yılında Tahran’da bulunan Saba Sanat ve Kültür Enstitüsü, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad sponsorluğunda bu yarışmadan 200 karikatürün yer aldığı bir sergi düzenler.

2007
26 Ocak tarihinde Birleşmiş Milletler, Holokost’un inkârını kınayan bir kararı kabul eder. Genel Kurul, inkârın “her biçimiyle soykırımın onaylanmasıyla eşdeğer” olduğunu beyan eder.

2008
Avrupa Birliği, üye ülkelerce Holokost’un inkârının ceza kapsamına alınması çağrısını içeren ırkçılık ve yabancı karşıtlığı ile mücadele Çerçeve Kararı’nı (2008/913/JHA) onaylar.

2009
İngiltere doğumlu Roma Katolik Piskoposu Richard Williamson, gaz odalarının varlığını inkâr eder ve Holokost sırasındaki cinayetlerin boyutunu asgariye indirir. Vatikan, Williamson’ın ifadelerini geri almasını emreder. Bunu kabul etmeyen Williamson, Vatikan tarafından Kiliseden aforoz edilir.

2009
Eski Ku Klux Klan lideri David Duke, Holokost’u inkâr ettiği ve nefret teşvik ettiği gerekçesiyle Çek Cumhuriyeti makamları tarafından tutuklanır. Duke, Národní odpor (Ulusal Direniş) grubu tarafından Charles University’de konuşma yapmak üzere davet edilmiştir. Çek hükümeti, ertesi gün Duke’e ülkeyi terk etmesini emreder. Ardından, Prag’da bulunan Başsavcılık, delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verir.

2010
Bradley Smith, Şubat ayında Wisconsin Üniversitesi Badger Herald internet sitesinde yayınlanan ilk çevrimiçi Holokost inkâr ilanını verir. Kolay erişilebilir olması, bilgilerin kolayca iletilmesi, görece yazarının gizli kalması ve doğruymuş algısı yaratması gibi nedenlerle şimdi artık internet, Holokost inkârının en etkin ortamı olmuştur.

2010
Hollanda temyiz mahkemesi, Avrupa Arap Birliği’ni (AEL), 2006 yılında web sitesinde Holokost’un Yahudiler tarafından uydurulduğu ya da abartıldığını ima eden bir karikatür yayınladığı gerekçesiyle 2500 Euro para cezasıyla cezalandırır. AEL bu karikatürü, Danimarka’da bir gazetenin Hz. Muhammed karikatürü yayınlamasının ardından ifade özgürlüğündeki çifte standardı vurgulamak için yayınladığını ifade eder. Mahkeme, ayrıca AEL’ye 2 yıl denetimli serbestlik uygulanmasına karar verir.

2010
Litvanya, Nazi suçlarının ve Sovyetlerin Litvanya’da işlediği suçların inkâr edilmesini ve önemsiz gösterilmesini önlemeye yönelik bir yasayı ceza mevzuatına ekler.

2010
Holokost’un inkârıyla ilgili olarak yakın zamanda kabul edilen bir yasa kapsamında Litvanya makamları, Nürnberg Duruşmaları’nı “tarihteki en büyük hukukî aldatmaca” olarak gören bir makale yayınlayan Veidas dergisine soruşturma başlatır. Yerel soruşturma yetkililerinin, yazarın Holokost’u inkâr etmeyi amaçlamadığı sonucuna varmasıyla 2011 yılının başlarında soruşturma kapanır.

2011
Mısır Wafd Partisi başkan yardımcısı, Washington Times’a verdiği bir röportajda 11 Eylül terör saldırılarının, Holokost’un ve Anne Frank’in günlüğünün uydurma tarihsel olaylar olduğunu ifade eder. Holokost’un yalan olduğunu ifade eden Ahmed Ezz El-Arab, şunları söyler: “Alman işgali altında 2,4 milyon Yahudi vardı. Bunların hepsi soykırıma uğradıysa kalan 3,6 milyon Yahudi nereden çıktı?”

2012
Yunanistan’ın aşırı sağcı Altın Şafak partisinin lideri Nikolaos Michaloliakos, Holokost sırasında Nazi toplama kamplarında gaz odalarının olduğunu inkâr eder. Televizyonda yayınlanan bir röportajında Michaloliakos “Fırınlar, gaz odaları gibi şeyler yoktu, hepsi yalan” der.

2012
Suudi din adamı Salman al-Odeh, Rotana Khalijiya TV’de şu ifadelerde bulunur: “Holokost’un tarihsel bir temeli var. Bu konudaki birçok hikâye belgelenmiş durumda ve sağlam temeller üzerine kurulu. Sorun, öncelikle Holokost’un abartılması. Bu olay, inanılmaz boyutlarda bir mit hâline geldi... Yahudiler binlerce yıl zulüm, tehcir, cinayet ve suçlamalara maruz kaldı. Belki de bunun büyük bir kısmı, onların ahlakî değerlerinin, hain karakterlerinin ve yaptıkları planların bir sonucu ve bu yüzden diğer milletler onlara temkinli yaklaşıyor.”

2012
Avrupa Parlamentosu’nun Rumen üyesi ve milliyetçi Büyük Romanya Partisi üyesi Corneliu Vadim Tudor, “Romania a la Raport” adlı söyleşi programında Holokost’u inkâr eder. Tudor programda şunları söyler: “Romanya’da hiçbir zaman Holokost yapılmamıştır... Bunu ölene kadar inkâr edeceğim; çünkü halkımı seviyorum.”

2013
Holokost Anma Günü’nde Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin yardımcısı Fathi Shibab-Eddim, Nazilerin öldürdüğü 6 milyon Yahudi’nin aslında Amerika Birleşik Devletleri’ne göçtüğünü öne sürerek şu açıklamada bulunur: “Bu olayı [Holokost], II. Dünya Savaşı sırasında Amerikan istihbarat kuruluşları; Almanya’daki Müttefik devletler muhaliflerinin itibarını zedelemek, savaşı ve Mihver devletlerinin askerî ve sivil tesislerine verilen büyük zararı ve özellikle de Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarını haklı çıkarmak için Müttefik ülkelerdeki istihbarat kuruluşlarıyla birlikte uydurdu.”

2013
Gyorgy Nagy, Holokost’u inkâr etmekten ceza alan ilk Macar vatandaşı olur. Nagy, 2011 yılında Budapeşte’de düzenlenen gösterilerde İbranice “Holokost hiç gerçekleşmedi” yazılı bir pankart taşımıştır. Mahkeme, Nagy’ye 18 ay hapis cezası ve denetimli serbestlik verir. Nagy’nin cezası, Budapeşte’deki Holokost müzesi, Auschwitz ya da Yad Vashem’i ziyaret etmeyi de içeriyordu.

2013
O dönem 31 ülkeden oluşan Uluslararası Holokost Anma Birliği, inkâr ve çarpıtmanın tezahür etme biçimlerinin açıklandığı “Olmayan Holokost İnkâr ve Çarpıtma Tanımı Taslağı” belgesini kabul eder. 2013 yılından bu yana birçok ülke, bu soruna yaklaşımına yön vermek için bu belgeyi kabul etmiştir.

2014
Almanya Ulusal Demokratik Parti (NDP) eski başkanı Udo Voigt, Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi’nde görevlendirilir. Voigt, Neo-Nazi görüşlerini destekleyen NDP’nin başkanı olduğu dönemde Adolf Hitler’den övgüyle bahsetmiş ve Holokost’ta katledilen Yahudi sayısının altı milyondan çok daha az olduğunu söylemiştir. Voigt, “halkı tahrik etmekten” suçlu bulunmuştur.

2014
Resmî 2014 Nevruz konuşmasında İranlı lider Ayetullah Ali Hamaney, şunları söyler: “Holokost, gerçekliği kesin olmayan bir olay ve gerçekte olduysa bile nasıl olduğu belli değil.”

2014
Rusya Federasyonu, ceza kanununa çeşitli Holokost inkârı eylemlerini ve “SSCB’nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki faaliyetlerine ilişkin yanlış bilgiler” yaymayı suç kapsamına alan hükümler ekler.

2015
İran’da hükümet destekli iki kültürel kuruluş Owj Medya ve Sanat Enstitüsü ile Sarchesmeh Kültür Kompleksi, çok sayıda ülkeden karikatüristlerin katılmasının beklendiği ikinci bir Holokost karikatür yarışması düzenlediğini duyurur.

2015
Almanya’da bir mahkeme, Detmold belediye başkanına yazdığı bir mektupta Auschwitz’in çalışma kampından başka bir şey olmadığının “açıkça görüldüğünü” ifade eden Ursula Haverbeck’i, halkı tahrik etmekten suçlu bulur. Haverbeck mektubunu, Auschwitz kampının eski muhafızı Reinhold Hanning’in Detmold mahkemesinde yargılanması sırasında göndermiştir. 2014 yılında Haverbeck, Holokost’un “tarihteki en büyük ve en uzun süreli yalan” olduğunu söylemesi nedeniyle yargılanmıştır.

2015
Romanya, Holokost’un inkârına ilişkin mevcut yasalarına, Romanya Demir Muhafızlar’ın geçmişi ve görüntülerinin kullanılmasını da içeren çarpıtma ve inkâr türlerini ekler.

2015
Macaristan hükümeti, Yahudi karşıtı politikalara destek olan ve savaş ve Holokost sırasında Yahudi karşıtı görüşleri savunan Macaristan hükümet yetkilisi Balint Homan heykelinin yapımına finansman sağlar. 2015 yılının sonunda Macar yetkililer, Homan’ın olumsuz geçmişi nedeniyle projenin ilerlememesi gerektiğini beyan eder.

2015
Ukrayna hükümeti, sözde komünistleşme karşıtı yasalar geçirir. Bu yasalar, komünist ve Nazi sembollerinin kullanımını yasaklasa da bazı hükümler, geçmiş kayıtlarında Nazilerle iş birliği ve Holokost sırasında Yahudilere ve Polonya’daki etnik kökenlere karşı suç işlemiş kişiler de dâhil olmak üzere Sovyet karşıtı direnişin bazı kahramanlarının eleştirilmesini de yasaklamaktadır.

2016
Uluslararası Holokost Anma Günü’nde İranlı Lider Ayetullah Ali Hamaney, kendisine ait web sitesinde “Holokost: Karanlık Çağların Sonu Geldi mi?” başlıklı bir video yayınlar. Videoda II. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin altı milyon Yahudi’yi katlettiği gerçeğini sorguladığı 2014 tarihli yorumları yer alır.

2016
Tahran’da İslamî Propaganda Örgütü’nün sanat bölümünde 11. Uluslararası Karikatür Bienalinden Holokost konulu 150 karikatürün yer aldığı bir sergi açılır. İki hafta sonra Holokost karikatür yarışmasının kazananları için ödül töreni düzenlenir. Tahran Çağdaş Sanat Müzesi müdürü ve Kültür ve İslamî Rehberlik Bakanlığı Görsel Sanatlar Bölümü Başkanı Majid Mollanoroozi’nin katıldığı törende toplam 50.000 Amerikan doları değerinde ödül verilir.

2016
Polonya bakanlar kurulu, Nazi Almanyası’nın işgal altındaki Polonya’da bulunan ölüm kamplarının “Polonya’ya ait” olduğunu ifade etmekten suçlu bulunan kişilere hapis cezası verilmesini öngören kanun teklifini onaylar. Polonyalıların Yahudi soykırımı konusunda Nazilerle iş birliği yaptığının iddia edilmesi de suç kapsamına alınır.

2016
Uluslararası Holokost Anma İttifakı, “Yasal Bağlayıcılığı Olmayan Yahudi Karşıtlığı Tanımı Taslağı”nı onaylar. Bu tanım, Holokost inkârının nasıl bir tür Yahudi karşıtlığı olduğunu ortaya koyan sözlere de yer verir. 2016’dan bu yana 20’yi aşkın ülke bu tanımı ulusal düzeyde uygulamaya geçirmiştir.

2018
Polonya hükümeti, Ocak ayında Nazi suçlarından “Polonya ulusunu ya da Polonya devletini sorumlu tutan” ve “gerçeği yansıtmayan” iddiaları Ulusal Anma Enstitüsü Kanunu kapsamına dâhil eder. Değişikliğin ilk hâlinde bu tür eylemler ceza kapsamında değerlendirilirken Haziran ayında hükümet, yasada değişiklik yaparak bu iddiaları kabahat olarak değerlendirmeye başlar.

2018
Roma belediye başkanı, artık İtalyan faşistlerin ya da faşist olduğu bilinen İtalyan vatandaşlarının adlarının kentteki sokaklara verilmeyeceğine karar verir.

2020
Alman hükümeti, Holokost’un İnkârı ve Çarpıtılmasına Yönelik Küresel Çalışma Grubu oluşturulması için ödenek sağlar.