Film

Einsatzgruppen davası: Hakim Jackson gaz arabalarını ayrıntılarıyla anlatıyor

Nuremberg'deki Uluslararası Askerî Mahkeme'deki önde gelen savaş suçlularının yargılanmasından sonra, Amerika Birleşik Devletleri, Nuremberg'deki Nuremberg Davaları'na bir dizi savaş suçu daha ekledi. Nuremberg'deki Amerikan Askerî Mahkemesi’nin huzurunda görülen dokuzuncu dava, doğu sınırının gerisindeki Yahudileri ve diğer kişileri öldürmekle görevli Eisatzgruppen (Mobilize Katliam Birlikleri) üyelerinin yargılanmasına odaklandı. Bu kayıt Nuremberg davalarında Amerika'yı temsil eden yüksek savcı Amerika Temyiz Mahkemesi Hakimi Robert Jackson'in, Almanya'nın Sovyetler Birliği’ni işgali sırasında Einsatzgruppen'in Yahudileri ve diğerlerini öldürmek için kullandıkları gaz arabalarından bahsederek davayı açtı.

Deşifre Edilmiş Metin

Kullanılan bir diğer öldürme yöntemi de, kapalı kamyonlarda ya da arabalarda ölümcül gaz vererek esirlerin boğulmasıydı. Burada kurbanlar yerleşim için başka bölgelere götürüleceği vaadiyle ölüm makinelerine alınıyor. Yük alanındaki araba ölümcül gazlarla dolu durumda. Birkaç dakika sonra araba temizleme noktasına geldiğinde, cesetler daha önceden hazırlanmış toplu mezarlara koyuluyor. Bunlar, o zamanlar Einsatzgruppen'in kullandığı sıradan yöntemlerdir.


  • National Archives - Film

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.