قطعه فیلم های تاریخی

پرچم صلیب شکسته بر فراز کاخ ورسای و پاریس

نبرد آلمان در سمت غرب با کشورهای هلند، بلژیک، لوگزامبورگ و فرانسه صفوف متفقین را درهم شکست. در مدت شش هفته، بریتانیا نیروهای خود را از خاک اصلی اروپا خارج کرد و فرانسه خواستار برقراری آتش بس با آلمان شد. پاریس، پایتخت فرانسه در 14 ژوئن 1940 به دست آلمان ها افتاد. در این قطعه فیلم، نیروهای پیروزمند آلمان پرچم صلیب شکسته را بر فراز کاخ ورسای و برج ایفل در پاریس به اهتزاز در می آورند. ورسای- اقامتگاه قدیمی پادشاهان فرانسه- برای آلمانی ها از اهمیتی کاملاً نمادین برخوردار بود: این کاخ محل اعلام امپراتوری آلمان در سال 1871 و همچنین امضای معاهده ورسای در سال 1919 بود. معاهده ورسای بعد از شکست آلمان در جنگ جهانی اول شرایط صلح خفت باری بر آن کشور تحمیل کرده بود. پاریس به مدت 4 سال - یعنی تا 1944- به اشغال آلمان درآمد.

نسخه كامل

پرچم صلیب شکسته بر فراز کاخ ورسای برافراشته شده است؛ بر فراز مکانی که در آن در سال 1871 سرنوشت آلمان شکل گرفت و در سال 1918 معاهده ای که موجب خفت و خواری آلمان بود امضا شد. پاریس، هدفی که مدت ها در آرزوی آن بودیم، اکنون از آن ماست. قلب و روح فرانسه، مرکز صنایع نظامی فرانسه، خاستگاه دموکراسی و آزادی خواهی اکنون در دستان آلمان هاست. پرچم نظامی رایش بر فراز برج ایفل به اهتزاز درآمده است.


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.