Tanikliklar

Alisa (Lisa) Nussbaum Derman

Lisa dindar bir Yahudi bir ailenin üç çocuğundan biriydi. Almanya'nın memleketini 1939'da işgal edilmesinin ardından, Lisa ve ailesi Augustow'a oradan da Slonim'e (Sovyet işgali altındaki Polonya'nın doğusu) taşındı. Alman birlikleri Sovyetler Birliği'nin işgali sırasında, Haziran 1941'de Slonim'i ele geçirdi. Almanlar Slonim'de 1941–1942 arasında açık olan bir getto kurdu. Lisa sonunda Slonim'den kaçarak Grodno'ya, ardından direniş hareketine katıldığı Vilna'ya gitti. Naroch Ormanı'ndaki karargahlarından Almanlarla savaşan bir partizan grubuna katıldı. Sovyet kuvvetleri 1944'te bölgeye girdi. Holokost’tan sağ çıkan 250.000 Yahudinin Doğu Avrupa'dan yaptıkları toplu çıkış hareketi Brihah'ın (“firar”, “kaçış”) hareketinin bir parçası olarak, Lisa ve eşi Aron da Avrupa'dan ayrılmaya çalıştı. Filistin'e giremedikleri için, sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştiler.

Deşifre Edilmiş Metin

Etiketler


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
Arşivsel detayları görüntüle

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.