Πίσω στο άρθρο

Einsatzgruppen activity in the Ukraine [LCID: ukr73030]
Λεπτομέρειες
Χάρτης

Δραστηριότητα των Einsatzgruppen (Τάγματα θανάτου) στην Ουκρανία


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.