Einsatzgruppen activity in the Ukraine [LCID: ukr73030]
جزئیات
نقشه ها

اماکن قتل‌عام آینزاتس‌گروپن در اوکراین و نواحی اطراف آن

در تابستان سال ۱۹۴۱، پس از حمله‌ی آلمان به اتحاد جماهیر شوروی، آلمانی‌ها تیرباران‌های گروهی مردان، زنان و کودکان یهودی را در قلمروهای تصرف‌شده از نیروهای شوروی، آغاز کردند. این کشتارها بخشی از "راه‌حل نهایی مسئله یهود" یا همان قتل‌عام یهودیان اروپا بود. بسیاری از این تیرباران‌های گروهی، توسط گروه های ضربت یا گروه‌های یگان ویژه که به زبان آلمانی  آینزاتس‌گروپن نامیده می‌شدند، سازمان‌دهی و انجام می‌شد. به هنگام حمله‌ی ارتش آلمان به اتحاد جماهیر شوروی و قلمروهای تحت کنترل شوروی، واحدهای  آینزاتس‌گروپن، آنها را دنبال می‌کردند. علاوه بر  آینزاتس‌گروپن، دیگر واحدهای آلمان نیز تیرباران‌های گروهی را انجام می‌دادند. این واحدها شامل گردان "پلیس یونیفرم‌پوش"، واحدهای نظامی (Wehrmacht)، و وافن اس‌اس، و همچنین شوتزمان‌شافت (نیروهای پلیس کمکی محلی) بودند.  آینزاتس‌گروپن یک گروه نسبتاً کوچک بود. بدون نیروهای دیگر، کشتار‌های جمعی سازمان‌یافته یهودیان در این مناطق هرگز امکان‌پذیر نبود. 

این نقشه برخی از مکان‌های قتل‌عام در شرق اروپا را در بحبوحه‌ی پیشروی آلمان نشان می‌دهد. نواحی مشخص‌شده روی نقشه، با اوکراین امروزی و بخش‌هایی از بلاروس، لهستان و روسیه امروزی منطبق است. نکته قابل توجه، مکان قتل‌عام بابی‌یار در شهر کیف اوکراین است (با نقطه زرد مشخص شده است). قتل‌عام در بابی‌یار، یکی از بزرگترین کشتارهای جمعیست که در طی جنگ جهانی دوم، در یک مکان رخ داده است. 


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.