Προσωπική ιστορία

George Salton

Ο George απελευθερώθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις τον Μάιο του 1945. Είχε περάσει τρία χρόνια κατά τη διάρκεια του πολέμου σε δέκα διαφορετικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το 1945 ήταν στο στρατόπεδο Woebbelin στη Γερμανία. Μετά την απελευθέρωση, πέρασε πάνω από δύο χρόνια σε διάφορα στρατόπεδα εκτοπισμένων. Ο George μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο του 1947.

Καταγραφή

Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
Προβολή αρχειακού υλικού

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.