قطعه فیلم های تاریخی

بازی های المپیک در برلین

بازی های المپیک تابستانی 1936 در برلین برگزار شد. آدولف هیتلر هنگام میزبانی این بازی ها، به مدت دو هفته برنامه های گسترش قلمرو اراضی و سیاست های یهودستیزانه خود را پنهان کرد. او برای تحت تأثیر قرار دادن شمار زیادی از مسافران خارجی که برای تماشای بازی ها آمده بودند، به مدت کوتاهی اجازه داد که فعالیت های ضدیهودی (از جمله برداشتن علامت هایی که طبق آن ورود یهودیان به مکان های عمومی ممنوع می شد) کاهش یابد. این بازی ها موفقیت تبلیغاتی چشمگیری برای نازی ها در بر داشت، چرا که به تماشاگران خارجی تصویری صلح طلبانه و اهل مدارا از آلمان ارائه می داد. این قطعه فیلم که از مراسم افتتاحیه گرفته شده، ورزشکاران آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی را در حال ورود به استادیوم نشان می دهد. هیتلر ریاست مراسم افتتاحیه بازی ها را به عهده داشت.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • Fox News
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.