قطعه فیلم های تاریخی

ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم

بخشی از سخنرانی رئیس جمهور فرانکلین دی. روزولت در پی حمله غافلگیرانه روز قبلِ ژاپن به پرل هاربر، که در آن از کنگره آمریکا اجازه خواست تا علیه ژاپن اعلان جنگ کند.

نسخه كامل

دیروز، هفتم دسامبر 1941، که یکی از ننگین ترین روزهای ثبت شده در تاریخ بشر خواهد بود، ایالات متحده آمریکا به طور ناگهانی و به عمد مورد حمله نیروهای دریایی و هوایی امپراتوری ژاپن قرار گرفت. ایالات متحده با آن کشور در صلح بود و بنا به درخواست ژاپن، هنوز در حال مذاکره با دولت و امپراتور آن کشور بود تا برای حفظ صلح و آرامش در اقیانوس آرام راهی بیابد. در واقع، یک ساعت بعد از شروع بمباران جزیره آمریکایی اوئاهو(Oaho) توسط اسکادران هوایی ژاپن، سفیر ژاپن در ایالات متحده و همکار وی پاسخ رسمی ژاپن به پیام اخیر آمریکا را به وزیر امور خارجه تسلیم کردند. از این رو، ژاپن حمله غافلگیرانه ای را آغاز کرده است که سرتاسر منطقه اقیانوس آرام را در بر می گیرد. وقایع دیروز و امروز به خودی خود گویا هستند. عقیده مردم ایالات متحده در این مورد شکل گرفته است و به خوبی از معانی ضمنی آن در رابطه با حیات و امنیت ملی ما آگاهند. ما با اعتماد به نیروهای مسلح مان و با اراده نامحدود ملت مان و با یاری خداوند، پیروزی قطعی را بدست خواهیم آورد [تشویق مردم]. من از کنگره می خواهم که اعلام کند که بعد از حمله ناجوانمردانه و بی دلیل ژاپن در یکشنبه هفتم دسامبر 1941، بین ایالات متحده و امپراتوری ژاپن شرایط جنگی برقرار شده است.


برچسب‌ها


  • National Archives - Film

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.