قطعه فیلم های تاریخی

شهادت قربانیان آزمایشهای پزشكی طی دادگاه پرونده پزشكی

دادگاه "پرونده پزشكی" یكی از 12 محاكمه جنایات جنگی بود كه به عنوان بخشی از "دادرسی های متعاقب نورنبرگ" برگزار شد و در آن پزشكان و پرستارانی به محاکمه کشیده شدند كه در كشتار معلولان جسمی و ذهنی آلمانی شركت داشتند و زندانیان اردوگاه های كار اجباری را نیز مورد آزمایشات پزشكی قرار داده بودند. در اینجا، ماریا کوسمیرچوک و یادویگا جیدو - از بازماندگان اردوگاه و قربانیان این آزمایشات- جراحات خود را به عنوان مدرک به دادگاه نشان می دهند.

نسخه كامل

این ماهیچه سلیوس جانبی است كه انحنای خوش ترکیب ماهیچه ساق پا را شکل می دهد. پس از ساق پا، این ماهیچه میانی و این ماهیچه جانبی است. ماهیچه جانبی، قوس معمولی و خوش تركیب پا را شکل می دهد. حالا نوبت آزمایش عصب شناسی است. خواهش می کنم این كار را انجام دهید. بیمار قادر به خم كردن کامل پا و بالا آوردن آن نیست. لطفاً اگر ممکن است این كار را با پای دیگر انجام دهید. خواهش می کنم فقط نشان دهید كه متوجه می شوید. اینطور. بالا. حالا سعی كنید این كار را اینجا انجام دهید. خوب است. توجه كنید كه قابلیت انعطاف پذیری به كلی از بین رفته است. من این عكس رادیولوژی را به عنوان مدرك شماره 215 به دادگاه ارائه می دهم. چشمگیرترین نتیجه تحقیقات در پرونده خانم جیدو (یادویگا)، اول از همه، ضعف و لاغری مشخص پای راست اوست که در ران و ساق پا مشاهده می شود. خواهش می كنم بایستید و آهسته بچرخید. خیلی آهسته بچرخید. شما در اینجا می توانید دو پا را با هم مقایسه کنید و ضعف و لاغری بارز یکی از آنها را ببینید. این استخوان ران را می بینید که در مقایسه با پای دیگر ... بدون اضافات تاندونی است. می توانید این تاندون را در این قسمت مشاهده کنید؛ این طرف تاندون قوی وجود ندارد... نوعی بی رنگی متمایل به آبی دیده می شود که... نشان دهنده اختلال در گردش خون در پاست و احتمالأ به دلیل آسیب دیدگی رگ هاست.


برچسب‌ها


  • National Archives - Film

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.