دُرا ریوکینا  Dora Rivkina

دُرا ریوکینا Dora Rivkina

تاریخ تولد: ۷ نوامبر ۱۹۲۴

مینسک, بلاروس

دُرا دختر دوم خانواده‌ای یهودی بود که در شهر مینسک، پایتخت بلاروس، زندگی می کردند. قبل از جنگ جهانی دوم، بیشتر از یک سوم جمعیت شهر، یهودی بودند. درا و خانواده‌اش در خیابان نوومنیتسکایا در مینسک مرکزی زندگی می کردند. پدر درا در کارخانه‌ی دولتی تولید مبلمان کار می کرد.

۱۹۳۳-۳۹: درا در دوران جوانی، ورزشکار بود و به خوبی رقص و شنا را بلد بود. هنگامی که در کلاس دوم بود، برای رقص در قسمت اصلی برنامه‌ی سال نو انتخاب شد. او همچنین به عنوان عضوی از پیشاهنگان جوان،که سازمان جوانان شوروی بود فعالیت می کرد. آنها سخنرانی‌هایی را در مورد تاریخ شوروی برگزار می‌کردند و سفرهای تفریحی را سازماندهی می کردند.

۱۹۴۰-۴۳: آلمانی‌های مهاجم در ۱۹۴۱ به مینسک رسیدند و خانواده درا به اجبار به محله‌ی یهودیان مینسک منتقل شدند. در ۱۹۴۳، زمانی که محله‌ی یهودی ها خالی بود، درای ۱۹ ساله از طریق یک وسیله نقلیه فرار کرد و به پارتیزان‌ها پیوست اما آلمانی‌ها به زودی گروه او را دستگیر کردند. زمانی که نگهبان‌ها به آنها دستور دادند تا یهودی‌ها را شناسایی کنند، ابتدا همه، ساکت ماندند. اما پس از تهدید نگهبان‌ها مبنی بر شلیک به همه در صورت عدم صحبت، یک زن به درا اشاره کرد. آلمانها به دورا دستبند زدند، یک سنگ به دور گردن او بستند و او را در رودخانه انداختند، سپس به او شلیک کردند.

برخی از دختران جوانی گروه پارتیزان‌ها، بعدها داستان مرگ درا را به خواهر او، برتا که تنها عضو زنده‌ی خانواده درا بود انتقال دادند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.