فرانکو چزانا  Franco Cesana

فرانکو چزانا Franco Cesana

تاریخ تولد: ۲۰ سپتامبر ۱۹۳۱

بولونیا, ایتالیا

فرانکو در یک خانواده‌ی یهودی در شهر بولونیا در شمال ایتالیا به دنیا آمد. اگرچه در سال ۱۹۲۲رهبری فاشیست به نام بنیتو موسولینی در ایتالیا به قدرت رسیده بود، اما یهودیان شهر بولونیا در امنیت به سر می‌بردند. خانواده‌ی فرانکو، همچون بسیاری از یهودیان ایتالیایی، به خوبی در جامعه ایتالیا ادغام شده بودند. فرانکو در یک دبستان دولتی تحصیل می کرد.

۱۹۳۳-۳۹: وقتی فرانکو ۷ ساله بود، موسولینی قوانین "نژادی" علیه یهودیان را به اجرا گذاشت. فرانکو از مدرسه اخراج شد و به یک مدرسه یهودی رفت که شتابزده در محلی موقت در یکی از کنیسه‌های بولونیا برپا شده بود. فرانکو نمی‌توانست درک کند که چرا فقط به دلیل یهودی بودن مجبور به ترک دوستانش شده است. پدرش در سال ۱۹۳۹ درگذشت و فرانکو با مادر و برادر بزرگتر خود، للیو به تورین رفت. او در آنجا در یک مدرسه‌ی مذهبی به تحصیل مشغول شد.

۱۹۴۰-۴۴: موسولینی در ژوئیه ۱۹۴۳ سرنگون شد. دو ماه بعد، نیروهای آلمانی، ایتالیا را اشغال کردند و کنترل نواحی شمال را که محل زندگی خانواده‌ی فرانکو و بیشتر یهودیان ایتالیا بود، به دست گرفتند. تا پیش از این، یهودیان از حمایت ایتالیایی‌ها برخوردار بودند، اما اکنون ایتالیا تحت سلطه‌ی آلمان بود. خانواده‌ی چزانا در کوهستان مخفی شدند و برای فرار از دست آلمانی‌ها، مجبور بودند محل خود را از پناهگاهی به پناهگاهی دیگر تغییر دهند. للیو به گروه پارتیزانی "عدالت و آزادی" ملحق شد. فرانکو نیز با وجود آنکه ۱۲ سال بیشتر نداشت، به این گروه پیوست. او از این که بسیاری از یهودیان در نهضت مقاومت ایتالیا می جنگیدند، احساس غرور می‌کرد.

فرانکو در حال مأموریت گشت زنی در کوهستان توسط آلمانی‌ها کشته شد. جسد او در سیزدهمین سالگرد تولدش به مادرش تحویل داده شد. او جوانترین پارتیزان ایتالیایی بود.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.