هری پائولی Harry Pauly

هری پائولی Harry Pauly

تاریخ تولد: 1914

آلمان

هری در برلن بزرگ شده بود و به تئاتر علاقه داشت. او بازی در نقش‌های کوچک را از ۱۵ سالگی در تئاتری در نولندورف‌پلاتز آغاز کرد. او شاگردی یک آرایشگر را هم می‌کرد اما آن کار را دوست نداشت. وی بیشتر وقتش را با بازیگران دیگر در تئاتر و یا در کلوپ‌های شبانه‌ای که همجنسگرایان دور هم جمع می‌شدند، می‌گذراند.

۱۹۳۳-۳۹: هنگامی که نازی‌ها به قدرت رسیدند، کلوپ‌های همجنسگرایان را بستند. برخی همجنسگرایان، مخصوصا یهودی‌ها، توسط اوباش‌های نازی کشته شدند؛ دوست من «سوزی» که یک درگ کویین (لباس زنانه‌پوش) بود، با چاقو به قتل رسید. در سال ۱۹۳۶ من بر اساس اصلاحیه‌ی قانون، پاراگراف ۱۷۵ قوانین جزایی که همجنسگرایی را غیر قانونی می‌شمرد، دستگیر شدم. من در یک اردوگاهی در نوزوستروم زندانی شدم و ۱۲ ساعت در روز در سرداب‌ها کار می‌کردم. پس از ۱۵ ماه آزاد شدم.

۱۹۴۰-۴۴: در ۱۹۴۳ به علت خبرچینی دو پسر که توسط گشتاپو برای لو دادن همجنسگرایان تحت فشار قرار گرفته بودند، دوباره دستگیر شدم. دوباره بر اساس پاراگراف ۱۷۵ محکوم شدم. و باز پس از هشت ماه به دلیل حمایت دوستانم در تئاتر، آزاد شدم. سپس به ارتش فراخوانده شدم اما هرجا که می‌رفتم مردم مرا به دلیل محکومیت ۱۷۵ می‌شناختند و مرا «همجنس‌باز کثیف» صدا می‌زدند. نتوانستم آن را تحمل کنم و دو بار فرار کردم. بالاخره به عنوان مجازات، به واحد نیروی ویژه فرستاده شدم که در آن تقریباً همه کشته می‌شدند. اما من هرطوری بود زنده ماندم.

پس از جنگ هری تئاتر کوچک خودش را برپا کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.