ایرن فروند Freund

ایرن فروند Freund

تاریخ تولد: ۱۵ اکتبر ۱۹۳۰

مانهایم, آلمان

ایرن و برادر بزرگترش در یک خانواده‌ی یهودی در شهر صنعتی مانهایم به دنیا آمدند. پدرش که کهنه سرباز مجروح ارتش آلمان در جنگ جهانی اول بود به دکوراتوری داخلی مشغول و مادرش خانه‌دار بود. زمانی که حزب نازی در سال ۱۹۳۳ به قدرت رسید، برادر بزرگتر ایرن، برتولد، در یک مدرسه‌ی دولتی تحصیل می‌کرد. ایرن که سه سال بیشتر نداشت با مادرش در خانه بود.

۱۹۳۳-۳۹: برگزاری جشن‌های یهودی به همراه همه‌ی عموها و عمه‌ها و دایی‌ها و خاله‌هایم بسیار لذت بخش بود. یکی از محل‌های مورد علاقه‌ی من، باغ وحش بود. مخصوصأ از میمون‌ها خیلی خوشم می‌آمد. وقتی که نازی‌ها کودکان یهودی را از مدرسه‌های دولتی اخراج کردند، من به یک مدرسه‌ی یهودی رفتم. من عزیز کرده‌ی پدرم بودم و او همیشه مرا با دوچرخه‌اش از مدرسه به خانه می‌برد. بعد از اینکه نازی‌ها مدرسه‌ی ما را به آتش کشیدند، برادر بزرگترم به مکانی امن در انگلستان رفت- من کوچکتر از آن بودم که با او بروم.

۱۹۴۰-۴۴: در سال ۱۹۴۰، وقتی که ۱۰ ساله بودم، خانواده‌ام را به اردوگاه‌های وحشتناک گورس و بعد ریوزالت در جنوب فرانسه فرستادند. غذای آنجا افتضاح بود. "انجمن کمک به کودکان یهودی" مرا از اردوگاه خارج کرد و همراه با ۱۳ دختر یهودی دیگر به یک صومعه‌ی کاتولیک سپرد. نام مرا به ایرن فانشه تغییر دادند و تحت نظر خواهر ترزا به تحصیل مشغول شدم. یک روز مأموران اس اس به دنبال کودکان آلمانی- یهودی مخفی شده، به صومعه ما آمدند. یکی از دخترها که زبان فرانسه می‌دانست، به جای ما صحبت کرد. کار او مؤثر بود. آلمانی‌ها آنجا را ترک کردند و ما در امان ماندیم.

در ژوئیه ۱۹۴۴، ایرن سیزده ساله به دست نیروهای متفقین آزاد شد. او پس از انتقال به چند پرورشگاه در فرانسه، در سال ۱۹۴۷ به ایالات متحده مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.